ข่าวสารล่าสุด

ปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะอุตสาหะ การนั่งวิปัสสนา ๗ วันประจำฤดูหนาว ได้เริ่มวันแรกแล้วที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

ันที่ ๖ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๘ เพื่อสืบทอดประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมของพุทธศาสนาสายมหายาน การนั่งวิปัสสนา ๗ วันประจำฤดูหนาวของวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เริ่มวันนี้เป็นวันแรกแล้ว เมื่อเวลาบ่ายสองโมง พระภิกษุประจำวัดหลิ่งอิ่นสื้อจำนวน ๑๒๐ รูปได้จัดเรียงแถวที่ตำหนักพระปรมาจารย์ จากนั้นเดินอย่างพร้อมเพรียงกันไปยังกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อขอลาตายตามประเพณีปฏิบัติ โดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ จะปล่อยวาง ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าสู่หอวิปัสสนา เพื่อปฏิบัติธรรมด้วยคามวิริยะอุตส่าห์ เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆในการนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริง พระเถระกวงฉวน ท่านเจ้าอาวาสได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุที่เข้านั่งวิปัสสนาทั้งหลาย ให้กำลังใจแก่ทุกรูปจงทำกายใจให้สงบ จงปฏิบัติธรรมด้วยความวิริยะหมั่นเพียรฯ

พระเถระกวงฉวนได้กล่าวว่า ในปีหนึ่งหนึ่ง วัดหลิงอิ่นสื้อมีกิจกรรมเผยแพร่พระธรรมค่อนข้างมาก ทางวัดต้องคอยต้อนรับพุทธศาสนิกชนจากสารทิศบ่อยเหลือเกิน ในวาระของช่วงปลายปีนี้จึง เป็นโอกาสที่หายากยิ่งที่ทุกท่านสามารถเข้ามานั่งวิปัสสนาในนี้เพื่อปฏิบัติธรรมอย่าจริงจัง ตามประเพณี“ฤดูร้อนศึกษาพระธรรม ฤดูหนาวพินิจพิเคราะห์เพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระธรรม”ของพระพุทธศาสนาสายมหายาน เมื่อทุกท่านเข้ามาอยู่ในหอวิปัสสนา จงปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ทำกายใจให้สงบ บำเพ็ญธรรมด้วยความขยันขันแข็ง พร้อมทั้งขออำนวยพรให้พระภิกษุทุกท่าน จงละซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัย วิริยะหมั่นเพียร จงขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมของพระพุทธองค์เทอญ

 
พระภิกษุทั้งหลายกราบคารวะพระปรมาจารย์ ณ ตำหนักพระปรมาจารย์


พระภิกษุทั้งหลายขอลาตายตามประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมฯ


พระเถระกวงฉวนให้โอวาทฯ


พิธีเริ่มเข้าสู่วิปัสสนา ๗ วัน ในวันแรก ณ หอวิปัสสนา


พระภิกษุทั้งหลายเดินจงกรมฯ ในหอวิปัสสนา


พิธีเวียนธูปในหอวิปัสสนา

869 人数