ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจวจัดงานรำลึกพระคุณและขอบคุณประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๘ มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ได้จัดงานรำลึกพระคุณและขอบคุณประจำปีค.ศ.๒๐๑๗ ณ หอจื๋อจื่อถาง ในวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ท่านผู้มีเกียรติที่มาจากหน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบกิจการต่างๆของสังคมโดยตรง จากองค์กรสาธารณะกุศลต่างๆ รวมทั้งท่านผู้มีจิตศรัทธาจากแวดวงสังคมต่างๆ ได้พากันมาพบปะสังสรรค์กันอย่างคึกคัก ร่วมกันมองย้อนหลังผลงานต่างๆที่ได้ดำเนินการในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ของมูลนิธิสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว พร้อมทั้งวางแผนและคาดหวังกิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆที่จำดำเนินการใน ปี ค.ศ.๒๐๑๘ นี้

พระเถระกวงฉวน นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว และเจ้าอาวาสวัดหลินอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้มาร่วมงานในครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวปราศรัยสรุปในตอนท้ายว่า จากการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจการสาธารณะกุศลให้พัฒนาเจริญขึ้นอย่างจริงจังกว่าแต่ก่อน โอกาสในการพัฒนากิจการสาธารณะกุศลของสังคมส่วนรวมยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้น เราต่างคาดหวังว่า จากการเสริมสร้างบรรยากาศและส่งเสริมกิจกรรมการกุศลต่างๆ จะสามารถดึงดูดให้คนอีกจำนวนมากพากันโถมตัวเข้ามาช่วยเหลือกิจการสาธารณะกุศลมากยิ่งขึ้น ช่วยให้สภาพแวดล้อมของสังคมส่วนรวมมีความสมานฉันท์และผาสุกยิ่งยิ่งขึ้นไป

 
พระอาจารย์ฉางฝ่า รายงายผลงานประจำปี ค.ศ.๒๐๑๗ของมูลนิธิฯ


มร.เฉินเสี่ยวเต๋อ กล่าวปราศรัย


มร.เจียงเสียนเจิ้ง กล่าวปราศรัยฯ


มร.จางจวินเกิน กล่าวปราศรัยฯ


มร.จางผิงเหอ กล่าวปราศรัยฯ


พระเถระกวงฉวนกล่าวปราศรัยพร้อมสรุปฯ

858 人数