ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดงานสังสรรค์ดื่มน้ำชาล้อมรอบเตาผิงเนื่องในโอกาสตรุษจีน

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๘ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวจัดงานสังสรรค์ดื่มน้ำชาล้อมรอบเตาผิง“อบอุ่นจากหลิงอิ่น”พระอาจารย์ที่จำวัดรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้พากันมาสังสรรค์อย่างคึกคักและต่างก็อวยพรตรุษจีนซึ่งกันและกัน

ผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการศาสนาสังคมทั้งระดับเมือง ระดับมณฑลก็ได้รับเชิญให้มาร่วมงานสังสรรค์ดื่มน้ำชาล้อมรอบเตาผิงในครั้งนี้ด้วย พระเถระกวงฉวน ในขณะกล่าวคำปราศรัยได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมล้อมรอบเตาผิงของวัดหลิงอิ่นสื้อ พร้อมทั้งได้อวยพรตรุษจีนแด่ทุกๆท่าน จากนั้น พระอาจารย์ที่จำวัดและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้พากันแสดงรายการศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายต่างๆซึ่งประกอบด้วยการสวดมนต์ การสาธยาย พิณโบราณ กู่เจิง เป็นต้น ทุกท่านสนุกสนานเฮฮาร่วมกันในโอกาสเทศกาลตรุษจีนครั้งนี้

 
งานสังสรรค์ดื่มน้ำชาล้อมรอบเตาผิงเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน


ยกย่องบุคคลที่ก้าวหน้าดีเด่นประจำปี


พระเถระกวงฉวนกล่าวอวยพรตรุษจีน

959 人数