ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อ มีพิธีธรรมสมาคมปล่อยปลาเจริญภาวนามงคลชัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๐๑๘

วันที่ ๗ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๘ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจวได้มีพิธีธรรมสมาคมปล่อยปลา ภาวนาเจริญมงคลชัยเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี ระกา พระอาจารย์ที่จำวัดและอุบาสกอุบาสิกา๒๐๐ กว่าคนได้ร่วมพิธีในครั้งนี้

พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้เป็นประธานโดยจุดธูปเทียนพิธี มีพิธีสำนึกผิดหรือสารภาพบาปแทนเวไนยสัตว์ทั้งหลาย และรับเป็นสรณะ พร้อมทั้งได้เทศนาธรรมต่อบรรดาพุทธศาสนิกชนและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย เกี่ยวกับความหมายและบุญกุศลของการปล่อยปลา ณ มณฑลพิธี สุดท้าย ทุกคนร่วมกันภาวนาอุทิศส่วนกุศลจากการปล่อยปลาครั้งนี้ ขอให้สังคมโลกสันติสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล


พิธีธรรมสมาคมปล่อยปลาและภาวนาเจริญมงคลชัย


พระอาจารย์จื้อกวง เป็นประธานพิธีฯสวดมนต์ภาวนาเจริญมงคลชัย


ปล่อยปลา

827 人数