ข่าวสารล่าสุด

การแข่งขันหมากล้อมชิงถ้วย ‘หวินหลิน’ครั้งที่ ๑๐ ได้มีขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๐ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๘ การแข่งขันหมากล้อมชนิดผู้เล่นสามคนเพื่อชิงถ้วย“หวินหลิน”เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ครั้งที่ ๑๐ ได้เริ่มแข่งขันตามกำหนดการ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ จากการเชื้อเชิญของศูนย์กลางแลกเปลี่ยนการเล่นหมากล้อมของงวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้มีนักเล่นหมากล้อมมืออาชีพจากตัวแทนทีมหมากล้อมทั่วประเทศจีน ๓๒ ทีม รวมทั้งจากประเทศญี่ปุ่นด้วย ต่างพากันมาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้


พิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการโดย มร. หลูจุ้นเหอ เลขาธิการ ชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งเป็นตัวแทนฝ่ายจัดการแข่งขันกล่าวคำปราศรัย พระเถระกวงฉวน ได้กล่าวถึงสาเหตุเริ่มต้นในการก่อตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเล่นหมากล้อมของวัดหลิงอิ่นสื้อ พร้อมทั้งกล่าวถึงกิจกรรมสำคัญๆต่างๆ ที่ได้มีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และขอแสดงความยินดีต้อนรับสำหรับนักเล่นหมากล้อมที่เดินทางมาจากแดนไกล พร้อมทั้งขอขอบคุณในนามของศูนย์กลางฯ ด้วย การแข่งขันครั้งนี้มีระยะเวลา ๒ วัน โดยมีการแข่งขันรวม ๕ รอบเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคประสบการณ์ และสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่ ๑๑ มีนาคมนี้


 มร. หลูจุ้นเหอ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ


พระเถระกวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร. เจียงหยู่หนาน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร. เฉินลี่กัง อ่านประกาศกฎระเบียบในการแข่งขันฯ


สภาพในสนามแข่งขันฯ


มร. หลินเจี้ยนชาว กล่าวปราศรัยในพิธีปิดการแข่งขันฯ


ผู้เข้าร่วมการแข่งขันส่วนหนึ่งที่ได้รับรางวัลฯ


มร. ซุนกวางหมิง ประกาศปิดการแข่งขันโดยบริบูรณ์

828 人数