ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีในก่อตั้งวัดเสวียนจั้ง(วัดพระถังซัมจั้ง)ที่กรุงกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๘ วัดเสวียนจั้ง(วัดพระถังซัมจั้ง)แห่งกรุงกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ได้มีกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆเนื่องในโอกาสก่อตั้งวัดครบรอบ ๕๐ ปี ทางสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองนี้ โดยมีพระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะฯ และพระอาจารย์ชิงหย่วน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพุทธศาสนานิกายทิเบตและนิกายมหายาน เป็นเลขาธิการของคณะฯ มร. หม่าจั้นอู่ กงสุลใหญ่ จากสำนักกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดงาน

ช่วงเช้าของวันที่ ๑๔ มีนาคม งานเฉลิมฉลองก่อตั้งครบรอบ ๕๐ปี ของวัดเสวียนจั้ง(วัดพระถังซัมจั้ง)แห่งกรุงกัลกัตตา ประเทศอินเดียได้มีพิธีเปิดฯ ในพิธีเปิดดังกล่าว มร.หม่าจั้นอู่ ท่านกงสุลใหญ่ ประเทศจีนประจำกรุงกัลกัตตา พระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการ สมาคมพระพุทธศาสนาจีนและเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว พระอาจารย์ชิงหย่วน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพุทธศาสนานิกายทิเบตและนิกายมหายาน แห่งสมาคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์หุ้ยหรง เจ้าอาวาสวัดเสวียนจั้งแห่งกรุงกัลกัตตา ท่านข่าน Javed Ahmed Khan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและป้องกันภัยพิบัติ แห่งรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย นาง Maria Fernandes กรรมการคณะกรรมการกิจกรรมสตรี พระอาจารย์ Chalinda Bhante เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิ์ จากเมืองโพธิ์คายา ประเทศอินเดีย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในวงการพุทธศาสนาจีนและพุทธศาสนิกชนจากประเทศจีนและอินเดียจำนวนมากพากันมาร่วมพิธีเปิดและงานเฉลิมฉลองนี้ด้วย ในพิธีนี้ พระอาจารย์กวงฉวน ท่านกงสุลใหญ่หม่าจั้นอู่ และ พระอาจารย์หุ้ยหรง ได้พากันกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ

ในช่วงกล่าวคำปราศรัย พระอาจารย์กวงฉวน ได้เอ่ยถึง พระพุทธศาสนาถือกำเนิดจากอินเดีย เจริญรุ่งเรืองในประเทศจีน และเผยแพร่ไปทั่วทุกมุมโลก ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึงสองพันกว่าปี ในฐานะที่พุทธศาสนาเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมที่มีร่วมกันระหว่างประเทศจีนและอินเดีย เป็นตัวกระชับสัมพันธภาพและวัฒนธรรมของประชาชนอินเดียและจีนให้เหนียวแน่น มีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อการแลกเปลี่ยนและความสามัคคีระหว่างชนชาติ ดินแดนอาณาเขต และการหล่อหลอมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจาริกแสวงบุญไปยังตะวันตกของพระเถระถังซัมจั้ง เป็นเรื่องที่ประชาชนของจีนและอินเดียรู้จักกันดีมาก จึงหวังว่าองค์กรพระพุทธศาสนาของจีนและอินเดียของประเทศทั้งสอง จักได้จับมือร่วมกันเดินไปข้างหน้า สืบทอดและปฏิบัติตามปัญญาและความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะตามเส้นทางที่พระถังซัมจั้งได้จาริกแสวงบุญ กระชับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เพื่อสร้างคุณูปการในด้านกระชับความสัมพันธ์ทางมิตรภาพระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองให้แน่นเฟ้นยิ่งๆขึ้น

หลังจากนั้น พระอาจารย์กวงฉวน กับ พระอาจารย์ชิงหย่วน ได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีพรมพระพุทธมนต์ เจริญภาวนาชัยมงคลให้แก่วัดเสวียนจั้งแห่งกรุงกกัลกัตตา ประเทศอินเดียตามกรรมพิธีปฏิบัติของพุทธศาสนาจีน รวมทั้งพิธีวางศิลาฤกษ์อีกด้วย

วันที่ ๑๕ มีนาคม สถานกงสุลจีนประจำกรุงกัลกัตตา ร่วมกับวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว วัดเสวียนจั้งแห่งกรุงกัลกัตตา และวิทยาลัยประเทศจีนแห่งมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศแห่งอินเดียได้ประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมานาวิชาการระหว่างประเทศ ณ โรงแรมOberoi ในหัวข้อเรื่อง “ประวัติความเป็นมาและอนาคตของการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ ระหว่างพุทธศาสนาจีนกับอินเดียรวมทั้งด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง”นักวิชาการต่างพากันแสดงความคิดเห็นและประสบการณ์อันลึกซึ้งและเอิกเกริก ในหัวข้อต่างๆเช่น การเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนของพุทธศาสนาจีนและอินเดีย อิทธิพลหรือผลกระทบของการต่อยอดออกไปของการแลกเปลี่ยนฯ เป็นต้น

 
สภาพในงานพิธีเฉลิมฉลองฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


ท่านกงสุลหม่าจั้นอู่ กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์หุ้ยหรง กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กับ พระอาจารย์ชิงหย่วน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีพรมพระพุทธมนต์


พิธีวางศิลาฤกษ


สภาพในงานสัมมานาฯถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

970 人数