ข่าวสารล่าสุด

นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมพุทธศาสนาจีนได้มีพิธีเปิดที่นครมุมไบ ประเทศอินเดีย

วันที่ ๑๖ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๘ นิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมพุทธศาสนาจีนได้มีพิธีเปิด ณ ศูนย์นิทรรศการศิลปะการแสดงแห่งชาติ นครมุมไบ ประเทศอินเดีย พระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน และเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวคำปราศรัย พระอาจารย์กวงฉวน ได้ชี้ให้เห็นว่า วัฒนธรรมจะมีสีสันเมื่อมีการแลกเปลี่ยน และมีความอุดม หลากหลายผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานะที่จีนและอินเดียเป็นสองประเทศที่ยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมโบราณ จากระยะเวลาสองพันกว่าปีของสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศทั้งสอง พุทธศาสนาได้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ดังกล่าว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแสดงผลงานภาพถ่ายอันดีเด่นในงานนิทรรศการครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ชมชาวอินเดียสามารถมองเห็นในแง่มุมต่างๆ และเข้าใจวัฒนธรรมพุทธศาสนาจีนที่เผยแพร่และสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ก็หวังว่าในขณะที่ทุกๆท่านได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานภาพถ่ายเหล่านี้ จักได้สัมผัสด้วยตัวเองเกี่ยวกับการสนทนาแบบอารยะของประเทศทั้งสองที่อยู่คนละฟากบนเส้นทางสายไหม

นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสหพันธ์แวดวงวรรณกรรมและศิลปะ สมาคมพระพุทธศาสนาจีน ร่วมกับศูนย์นิทรรศการศิลปะการแสดงแห่งชาติ นครมุมไบ และดำเนินการโดยชมรมช่างภาพจีน และชมรมนักดนตรีอินเดีย เป็นต้น โดยมีผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมการแสดง ๘๐ กว่าภาพ ซึ่งประกอบด้วย ภาพถ่ายด้านรูปั้น สถาปัตยกรรม วัตถุมงคล กิจกรรมเฉลิมฉลอง การศึกษา และหนังสือ เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้ชมได้รับรู้และสัมผัสถึงสภาพความกลมเกลียวและกลมกลืนกันของพระพุทธศาสนาประเทศจีนในปัจจุบันนี้

 
สภาพในพิธีเปิดนิทรรศการฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.เหมียวหง หัวหน้าคณะผู้แทนสหพันธ์วรรณกรรมประเทศจีน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.เจิ้งซีหยวน ท่านกงสุลใหญ่ประเทศจีนประจำนครมุมไบ กล่าวคำปราศรัยฯ


พระเถระโพธิภาโร หัวหน้าคณะสงฆ์แห่งAurangabad ประเทศอินเดีย กล่าวคำปราศรัยฯ


 
เยี่ยมชมนิทรรศการฯ


นิทรรศการครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากสื่อมวลชนประเทศอินเดีย

880 人数