ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวน ได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธีก่อตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๘ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๘ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ พิธีก่อตั้งได้ดำเนินโดย ศาสตราจารย์ อู๋เจียง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาฯ มร.Jeffrey Goldberg คณาบดีมหาวิทยาลัยแอริโซนา ศาสตราจารย์ Prof. Kim Jones รองคณาบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ ศาสตราจารย์ เว่ยหย่าโป๋ Prof. Albert Welter หัวหน้าสาขาวิชาวิจัยเอเชียตะวันออก ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยพร้อมอวยพรตามลำดับ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ในฐานะที่เป็นแขกพิเศษของพิธีดังกล่าว ได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีการก่อตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา รวมทั้งเข้าร่วมการสัมมานาทางวิชาการที่มีขึ้นในเวลาต่อมา ท่านได้กล่าวคำปราศรัยพร้อมทั้งได้อ่านเอกสารทางวิชาการ

ในหัวข้อปาฐกถา เรื่อง จงเล่าเรื่องพุทธศาสนาของจีนให้ดี ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนและศึกษาซึ่งกันและกันในอารยะธรรมที่หลากหลาย พระเถระกวงฉวน ได้กล่าวเน้นหนักในการแนะนำให้นักวิชาการทั้งจีนและต่างประเทศว่า นครหางโจวเป็นแหล่งประวัติศาสตร์อันสำคัญยิ่งของวัฒนธรรมพุทธนิกายเซน พร้อมทั้งได้ใช้จุดนี้เป็นฐานในการศึกษา สำรวจบทบาททางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพุทธศาสนาในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและศึกษาแบบอารยะซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก และในงานสัมมานาทางวิชาการในวันรุ่งขึ้น ท่านยังได้อ่านเอกสารทางวิชาการเรื่อง”ลองศึกษาวิจัยพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์หนานซ่ง--โดยมีนครหางโจวเป็นศูนย์กลาง”
 

 
สภาพในงานฯ


พระเถระกวงฉวน กล่าวปาฐกถาฯ


พระเถระกวงฉวน ได้มอบลายพู่กันจีนซึ่งท่านเขียนขึ้น ‘หลันถัวอี้ฟั่น—รูปแบบมรดกจากนาลันทา’


พระเถระกวงฉวน อ่านเอกสารทางวิชาการ

881 人数