ข่าวสารล่าสุด

พระภิกษุที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซาน ได้มาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๘ คณะนักศึกษาสงฆ์จำนวน ๒๗ รูปซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซาน นำโดยพระอาจารย์หมั่นหลิน รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซาน มณฑลเสฉวน และรองอธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซาน ได้เดินทางมาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก พระอาจารย์เจี๋ยเหิง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อและคณะสงฆ์

ในพิธีต้อนรับ พระอาจารย์เจี๋ยเหิง ได้เป็นตัวแทนพระเถระกวงฉวน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ รวมทั้งคณะสงฆ์ของวัดฯ ได้กล่าวแสดงยินดี และขอต้อรับคณะครูและนักศึกษาสงฆ์จากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซานซึ่งนำคณะโดยพระอาจารย์หมั่นหลิน ที่มาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อ

ในระหว่างการโอภาปราศรัยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พระอาจารย์เจี๋ยเหิงได้แนะนำสภาพโดยพื้นฐานของวัดหลิงอิ่นสื้อรวมทั้งพิธีสมาทานมหาศีลสามมณฑลที่เป็นพิธีใหญ่ที่กำลังดำเนินการอยู่ให้คณะผู้มาเยือนได้ทราบ ทางพระอาจารย์หมั่นหลินได้กล่าวขอบคุณที่ทางวัดหลิงอิ่นสื้อได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งหวังว่าจากการแลกเปลี่ยนและไปเยือนซึ่งกันละกัน ระหว่างวัดกับวิทยาลัยพุทธฯ ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาบุคคลากรในวงการพระพุทธศา

 
พระอาจารย์เจี๋ยเหิง ให้การต้อนรับคณะจากวิทยาลัย
พุทธศาสนาแห่งเอ๋อเหมยซานที่นำคณะโดยพระอาจารย์หมั่นหลิน


พระอาจารย์เจี๋ยเหิง เป็นตัวแทนวัดหลิงอิ่นสื้อขอแสดงความต้อนรับคณะผู้มาเยือ


พระอาจารย์หมั่นหลิน กล่าวขอขอบคุณในพิธีต้อน


สภาพในพิธีต้อนรับ


พระอาจารย์หมั่นหลิน ได้มอบภาพของพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ให้แก่วัดหลิงอิ่น


พระอาจารย์เจี๋ยเหิงได้มอบคัมภีร์“วัชรสูตร”ฉบับจารึกของต่งฉีชางให้แก่คณะผู้มาเยื

789 人数