ข่าวสารล่าสุด

การสัมมานาวัฒนธรรมพุทธศาสนาแห่งหลิงอิ่น สมัยที่ ๗  ได้จัดขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อตามกำหนด

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๘ การสัมมานาวัฒนธรรมพุทธศาสนาแห่งหลิงอิ่น สมัยที่ ๗ อันมีหัวข้อหลักคือ“รำลึกอดีตปรมาจารย์หงอีในโอกาสที่มรณภาพครบรอบ ๑๐๐ ปี พร้อมกับปรัชญาแนวความคิดและการปฏิบัติพระธรรมวินัยของพุทธศาสนา”ได้จัดขึ้นตามกำหนดเวลาที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว พระอาจารย์ ๓๐ กว่ารูป และตัวแทนนักวิชาการที่มาจากวงการพุทธศาสนาและแวดวงวิชาการ ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ร่วมกันแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ต่างๆในที่ประชุม พระอาจารย์ขั้วเหริ่น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นตัวแทนของพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวปราศรัย

การจัดสัมมานาในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากการรำลึกถึงอดีตปรมาจารย์หงอีที่ได้มรณภาพครบรอบร้อยปี จึงได้มีการจัดสัมมานาทางวิชาการโดยยึดเอาหัวข้อหลักๆ ต่างๆต่อไปนี้ อาทิเช่น การวิจัยแนวความคิดทางพระธรรมวินัยของพุทธศาสนา พุทธศาสนาริกายวินัยสายหนานซานและพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณ์ตามประเทศจีน การวิจัยอดีตปรมาจารย์รูปต่างๆในนิกายวินัยสายหนานซาน การวิจัยปรัชญาแนวความคิดด้านพุทธศาสนาของท่านปรมาจารย์หงอี เป็นต้น การสัมมานาครั้งนี้ ได้รับเอกสารมา ๒๔ เรื่อง โดยมีพระอาจารย์ ๓๐ กว่ารูป รวมทั้งนักวิชาการต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในพิธีปิดการสัมมนา พระอาจารย์หุ้ยเฉิง และ ศาสตราจารย์หลี่หมิงโหย่ว ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวสรุปผลการสัมมานาตามลำดับ โดยฝากความหวังไว้ว่าทุกท่านจักได้ให้ความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับพระธรรมวินัยของพุทธศาสนาต่อไป ขอให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่หลักคำสอนพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปสู่สังคมมวลรวม
 

 
สภาพในพิธีเปิดการสัมมานาฯ


พระอาจารย์ขั้วเหริ่น กล่าวปราศรัยฯ


ศาสตราจารย์ เฉินซิง กล่าวปราศรัยฯ


ศาสตราจารย์ กู้เหว่ยคัง อ่านเอกสารวิจัยฯ


พระอาจารย์เจี้ยฉง อ่านเอกสารวิจัยฯ


การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์อย่างอิสระ


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

723 人数