ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว จัดกิจกรรมฝึกอบรมทีมงานจิตอาสาหวินหลิน ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘

วันที่ ๑๐ มิถุนายนค.ศ.๒๐๑๘ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว จัดกิจกรรมฝึกอบรมทีมงานจิตอาสาหวินหลิน ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ช่วงเช้าเวลา ๙ นาฬิกา จิตอาสาร่วม ๘๐ คนได้มาพร้อมเพรียงกัน ณ ตำหนักอวตังสกะ ของวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์จื้อจง จากฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมของวัดฯ ได้อธิบายถึงความหมายและจุดประสงค์ของการฝึกอบรมจิตอาสาให้ทุกคนได้ทราบ

การบรรยายให้จิตอาสาทั้งหลายทราบในวันนั้น ได้แบ่งการบรรยายออกเป็นสี่ตอนด้วยกัน ประกอบด้วย:-
๑. เหตุริเริ่มและปรัชญาแนวความคิดของทีมจิตอาสาแห่งหวินหลิน
๒. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตและมาตรฐานในการบริการของแต่ละตำแหน่งที่ไม่เหมือนกัน ได้มีการเตรียมพร้อมแนวทางในการแก้ไขหากเกิดปัญหาใดๆ
๓. ย้อนศึกษาแหล่งที่มาและความเป็นมาของการเริ่มต้นพุทธศาสนาและความเป็นมาของการพัฒนาทางพุทธศาสนาที่ได้กลายเป็นรูปแบบของจีน
๔. เข้าใจถึงเอกลักษณ์ของวัดหลิงอิ่นสื้ออันเป็นวัดโบราณเก่าแก่ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมและเรื่องราวเบื้องหลังของรูปปั้นต่างๆ ของวัดหลิงอิ่นสื้อ

จุดประสงค์ของการฝึกอบรมจิตอาสาในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะกำหนดมาตรฐานพฤติกรรมของอาสาสมัคร ข้อกำหนดขอบข่ายงานของแต่ละตำแหน่ง และเพิ่มความกระตือรือร้นของจิตอาสาในการศึกษาเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนทั่วไปได้ดียิ่งขึ้น


เริ่มการฝึกอบรมจิตอาสา


พระอาจารย์จื้อจง ให้โอวาทฯ


แบ่งปันประสบการณ์


ทุกคนสดับตรับฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจ

757 人数