ข่าวสารล่าสุด

พิธีดื่มชาของหวินหลิน ได้มีขึ้นที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเขาเอ๋อเหมยซาน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๘ สมาชิกคณะผู้ปฏิบัติธรรมด้วยหลักปรัชญาของการดื่มชา อันประกอบด้วย พระอาจารย์เจิ้นฝ่า ครูเฉินลวี่ฟาง และคณะลูกศิษย์ลูกหาร่วม ๒๐ กว่าคนได้รับการเชื้อเชิญจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเขาเอ๋อเหมยซาน ให้เดินทางไปจัดกิจกรรมการดื่มชาแห่งหวินหลินที่วิทยาลัยดังกล่าว ท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีกรรมดื่มชาครั้งนี้ประกอบด้วย พระเถระหย่งโส้ว อธิการบดีวิยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเขาเอ๋อเหมยซาน ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดต้าโฝวฉานเหวี่ยน พระอาจารย์จื้อไห่ เจ้าอาวาสวัดเสิ้งสุ่ยสื้อแห่งเน่ยเจียง รวมทั้งเป็นพระอาจารย์แห่งวิหารมัญชุศรีโพธิสัตว์แห่งนครเฉินตู พระอาจารย์ฝ่าหยวน รองอธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเขาเอ๋อเหมยซาน ภิกษุสงฆ์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นปี ๒๐๑๔ แห่งวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเขาเอ๋อเหมยซาน รวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่จากสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเสฉวน และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากวงการสังคมต่างๆ รวม ๗๐ กว่าคน

ท่ามกลางความไพเราะเสนาะหูของเสียงพิณโบราณ คณะผู้ดำเนินพิธีกรรมฯ ได้เสริฟน้ำชาที่รสชาติต่างกันรวมสามชนิด ซึ่งมีนัยนะหมายถึงรสชาติที่ไม่เหมือนกัน และความหมายที่แตกต่างกัน ให้แก่บรรดาผู้ร่วมกิจกรรมดื่มชา พระอาจารย์จื้อไห่ และ พระอาจารย์ฝ่าหยวน ได้ผลัดกันให้โอวาทแก่ทุกคน ให้กำลังใจและชี้แนะให้ทุกคนรู้จักอาศัยการดื่มชาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม ทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามทำนองคลองธรรมและความสะดวกสบายใจ ท้ายสุด พระอาจารย์เจิ้นฝ่า ได้ขอให้ทุกคนในพิธีร่วมกันภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์โลกทั้งหลาย พร้อมทั้งได้มอบขนมว่างแกล้มชาของวัดหลิงอิ่นสื้อให้แก่ทุคนเพื่อเป็นของระลึกที่ทุกคนมาร่วมพิธีดื่มชาในครั้งนี้ด้วย

 


สภาพในพิธีดื่มน้ำชาฯ


พระอาจารย์จื้อไห่ให้โอวาทฯ


พระอาจารย์ฝ่าหยวนให้โอวาทฯ


ภาวนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายฯ

736 人数