ข่าวสารล่าสุด

สมาพันธ์ห้องสมุดพุทธศาสนาทั่วประเทศจีนได้ก่อตั้งขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๘ พิธีก่อตั้งสมาพันธ์ห้องสมุดพุทธศาสนาทั่วประเทศจีน การเปิดตัว ‘วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน’ฉบับแก้ไขปรับปรุง และการประชุมสัมมานาฝึกอบรมการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดพุทธศาสนาครั้งที่ ๑ ได้มีขึ้นพร้อมกัน ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว แขกผู้มีเกียรติ ๑๐๐ กว่าท่านที่มาจากเครือข่ายห้องสมุดพุทธศาสนาทั่วประเทศจีนได้มาร่วมกันประชุมหารือในแผนการของการแบ่งปันและเสริมสร้างกันและกันในด้านทรัพยากรเกี่ยวกับห้องสมุดพระพุทธศาสนา การประสานร่วมมือกันและการใช้บริการร่วมกัน เป็นต้น

ในพิธีดังกล่าวนี้ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ พระอาจารย์จื้อเอี่ยน ผู้อำนวยการห้องสมุดวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสำหรับภิกษุณี เซียงกวงแห่งไต้หวัน มร.จูสู้ชิง ผู้อำนวยการห้องสมุดแห่งเจ๋อเจียง มร.หวางเต๋อเฮ่า จากสำนักงานกิจการศาสนาแห่งชาตินครหางโจว เป็นต้น ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวคำปราศรัย ในระหว่างกิจกรรม ผู้รับผิดชอบในการริเริ่มรวบรวมสมาชิกจากห้องสมุดต่างๆหรือตัวแทนฯต่างได้ประทับตราของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก พระอาจารย์กวงฉวนได้มอบ “วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน”ฉบับแก้ไขปรับปรุงที่เพิ่งตีพิมพ์เสร็จให้แก่ห้องสมุดพระพุทธศาสนาใหญ่ๆทั่วประเทศ

นอกจากนี้ วัดหลิงอิ่นสื้อยังได้จัดการสัมมานาฝึกอับรมการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดพุทธศาสนาครั้งที่ ๑ โดยเริ่มการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑๗เดือนกรกฎาคม จนถึงวันที่ ๒๑ ในช่วงฝึกอบรมนี้ ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆในด้านห้องสมุดแห่งชาติมาบรรยาย อธิบายหลักพื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับ ‘วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดแห่งชาติ’ฉบับที่ ๕ การจัดทำตัวเลขและจำนวนหนังสือภาษาจีนทั่วไปในห้องสมุด เป็นต้น ได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดพระพุทธศาสนามาอธิบายวิธีการใช้รวมทั้งความเป็นไปในการแก้ไขปรับปรุง“วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน”ฉบับแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

 
พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์จื้อเอี่ยน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.จูสู้ชิง กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.หวางเต๋อเฮ่า กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์กวงฉวน เป็นตัวแทนห้องสมุดหวินหลินของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวในการประทับตรา


ตัวแทนจากห้องสมุดใหญ่ๆทั่วประเทศต่างประทับตราพร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก


พระอาจารย์กวงฉวน ได้มอบ“วิธีการจัดหมวดหมู่หนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน”
ฉบับแก้ไขปรับปรุงให้แก่บรรดาห้องสมุดใหญ่ๆทั่วประเทศจีน


เริ่มการสัมมานาฝึกอับรมการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดพุทธศาสนาครั้งที่ ๑


ทุกท่านที่มาร่วมพิธีก่อตั้งสมาพันธ์ห้องสมุดพุทธศาสนาทั่วประเทศจีนได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

742 人数