ข่าวสารล่าสุด

พระเถระกวงฉวนนำคณะศิษยานุศิษย์ไปนมัสการที่ผู่ถัวซานอันเป็นสถานที่สถิตของพระโพธิสัตวย์กวนอิน

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๘ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้นำคณะพระภิกษุของวัดฯและฆราวาสรวมทั้งพุทธศาสนิกชนร่วม ๓๐๐ กว่าท่าน ไปนมัสการด้วยวิธีก้าวสามก้าวลงกราบหนึ่งครั้งที่ ผู่ถัวซาน อันเป็นที่สถิตของพระโพธิสัตว์กวนอิน

เวลา ๗ นาฬิกา ตอนเช้า คณะนมัสการได้เริ่มต้นเข้าแถวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ประตูวิหาร และปฏิบัติตามระเบียบประเพณีของพระพุทธศาสนาจีน ภายใต้การนำของพระเถระกวงฉวน ด้วยวิธีเดินสามก้าวลงกราบพื้น ๑ ครั้ง เดินเรียบมาตามทางขึ้นเขาของเกาะผู่ถัวซาน ผ่านเส้นทางดั้งเดิมของอารามซันเสิ้งฉานเวี่ยน มาถึงวัดผู่จี้สื้อ ตลอดทางที่คณะผ่านไป ผู้ที่พบเห็นต่างพากันสรรเสริญด้วยความปีติ พร้อมให้ความสักการะ เมื่อใกล้เวลา ๑๑ นาฬิกา ตอนเที่ยง คณะนมัสการได้ทยอยมาถึงมหาอุโบสถหยวนทงป่าวเตี้ยนแห่งวัดผู่จี้สื้อ ร่วมกันอธิษฐานอุทิศบุญกุศล กิจกรรมการเดินทางมานมัสการที่เกาะผู่ถัวซานเป็นอันจบสิ้นด้วยความบริบูรณ์

 
เริ่มต้นตั้งแต่หน้าประตูวิหารฯ

วิธีนมัสการ เดินสามก้าวลงกราบพื้น ๑ ครั้ง


พระอาจารย์และจิตอาสาที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่คณะนมัสการฯคณะนมัสการได้มาถึงพระมหาอุโบสถหยวนทงป่าวเตี้ยน แห่งวัดผู่จี่สื้อ

730 人数