ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในวันครบรอบ ๔๒ ปีของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ เมืองถางซาน ประเทศจีน พระเถระกวงฉวนได้เดินทางไปร่วมธรรมสมาคมพิธีเซ่นไหว้โปรดวิญญาณและเจริญชัยมงคลที่วัดฉาวอินสื้อ

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๗๖ เวลา ๓ นาฬิกา ๔๒ นาที ๕๓.๘ วินาที ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ระดับ ๗.๘ ลิซท์ ที่เมืองถางซาน มณฑลเหอเป่ย เป็นเหตุให้พื้นที่ ๑๓๔๗๒ ตารางเมตร ของเมืองถางซานราบเป็นหน้ากลองในพริบตา มีผู้ประสพภัยเสียชีวิตจากมหาวิปโยคในครั้งนี้สูงถึงสองแสนกว่าคน อีกหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าคนได้รับบาดเจ็บพิการ บ้านเรือนหลายล้านหลังคาเรือนไร้ที่พักพิง มหาภัยพิบัติครั้งนี้ถือว่าเป็นมหาวิปโยคแผ่นดินไหวในโลกนี้ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับสองในทศวรรษที่ ๒๐ และก็เป็นหนึ่งในบรรดามหาวิปโยคครั้งใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์จีน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ.๒๐๑๘ ได้มีพิธีเซ่นไหว้เนื่องในวันครบรอบ ๔๒ ปีของการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมืองถางซาน พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อได้เดินทางไปยังผู่ถีต่าวแห่งเมืองถาซานเพื่อร่วมพิธีเซ่นไหว้ โปรดวิญญาณพร้อมเจริญชัยมงคลเนื่องในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครบรอบปีที่ ๔๒ ที่มีขึ้น ณ วัดฉาวอินสื้อ เพื่ออาราธนาบุญกุศลของพิธีธรรมสมาคมในครั้งนี้ อำนวยพรให้ภัยพิบัติต่างๆจงอย่าได้เกิดขึ้น ขอให้ทั่วโลกสันติสุข ประชาราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุข

หลังจากเสร็จพิธีธรรมสมาคมฯ ทางวัดฉาวอินสื้อได้นิมนต์พระอาจารย์และเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปยังศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา พร้อมนิมนต์พระเถระกวงฉวนกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม”

 
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองถางซาน เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ.๑๙๗๖


พระเถระกวงฉวน เป็นประธานพิธีธรรมสมาคมฯ


พระเถระกวงฉวนกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคม”สภาพในงานปาฐกถาฯ

779 人数