ข่าวสารล่าสุด

งานผูกบุญสัมพันธ์ผลงานวิจิตรด้านภาพวาดและประดิษฐ์อักษรจีน....รัศมีแห่งความเมตตากตัญญู ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้จัดขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘ งานผูกบุญสัมพันธ์ผลงานวิจิตรด้านภาพวาดและประดิษฐ์อักษรจีน....รัศมีแห่งความเมตตากตัญญู ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้จัดขึ้น ณ จื๋อจื่อถาง(หอธรรม) วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว
งานผูกบุญสัมพันธ์ครั้งนี้มีวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ร่วมกับมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว จัดขึ้น โดยได้รวบรวมผลงานศิลปะอันวิจิตรในด้านภาพวาดและประดิษฐ์อักษรจีนจากบรรดาจิตรกรในแวดวงสังคมต่างๆและบุคคลต่างๆในวงการพุทธศาสนาซึ่งมอบให้ร่วมร้อยภาพ

ในคืนดังกล่าวบังเอิญเกิดลมพายุ พระเถระกวงฉวนได้กล่าวในตอนปราศรัยว่า ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้อุตส่าห์ลุยฝนมาร่วมกันแสดงจิตใจแห่งความรัก จากนั้นได้ชี้ให้เห็นว่า พุทธศาสนาตั้งแต่วันที่ได้เริ่มเผยแพร่เข้ามาในจีนเป็นต้นมา ก็ได้ยึดถือการกุศลและสาธารณะประโยชน์เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พยายามปรับตัวให้เข้ากับสังคม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในครั้งนี้ ก็ได้หล่อหลวมเข้ากับแนวความคิดหรือค่านิยมหลักของวัดหลิงอิ่นสื้อที่เชิดชูส่งเสริมการเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี กตัญญูรู้คุณ

พระอาจารย์ฉางฝ่า ประธานมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน ได้กล่าวในคำปราศรัยว่า ในงานผูกบุญสัมพันธ์ครั้งนี้ ผลงานศิลปะแต่ละชิ้นล้วนหล่อหลอมด้วยใจรักและกำลังใจในการเชิดชูเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งความเมตตาและกตัญญูของจีน นับว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

 
พระเถระกวงฉวน กล่าวให้โอวาทฯ


พระอาจารย์ฉางฝ่า กล่าวให้โอวาทฯ


สภาพในงานกิจกรรมฯ

747 人数