ข่าวสารล่าสุด

การแสดดนตรีเมตตากตัญญูรู้คุณแห่งจงหัวประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘ เวลากลางคืน การแสดดนตรีเมตตากตัญญูรู้คุณแห่งจงหัวประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว รายการแสดงดนตรีในคืนดังกล่าวหลากหลาย น่าตื่นเต้น ทั้งนี้ มร.หลีหวี้กัง นางฉีหวี้ นางจูเส้อฉิน ศิลปินนามกระเดื่องสามท่านที่เคยได้รับมอบรางวัลทูตแห่งวัฒนธรรมเมตตากตัญญูรู้คุณแห่งจงหัว จากงานฟอรั่มวัฒนธรรมเมตตากตัญญูรู้คุณแห่งจงหัวรวมทั้งงานมหกรรมมอบรางวัลดีเด่นแด่บุคคลที่เมตตากตัญญูรู้คุณแห่งจงหัว ศิลปินทั้งสามท่านได้ผลัดกันขึ้นไปแสดงบนเวทีตามลำดับ โดยแต่ละท่านได้แสดงสดให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้ชมในรายการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา มร.เย่เสี่ยวเหวิน อดีตผู้อำนวยการกองกิจกรรมศาสนาแห่งชาติ ปัจจุบันรองผู้อำนวยการคณะกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนแห่งสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประเทศจีน ก็ได้แสดงเดี่ยวเซลโลในเรื่องหงเอี่ยน


ในงานราตรีครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม ต่อยอดวัฒนธรรมแนวใหม่ในด้านเมตตากตัญญูของจีน พร้อมทั้งประกาศเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของโครงการมูลนิธิกองทุนเมตตากตัญญูรู้คุณแห่งหวินหลินที่มีวัตถุประสงค์ในการยกย่องสรรเสริญบุคคลตัวอย่างในด้านเมตตากตัญญู
พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสแห่งวัดหลิงอิ่นสื้อ นางไฉเอี่ยนเฟย รองประธานบริหารและหัวหน้าบรรณาธิการแห่งสำนักข่าวซินหัวสาขาเจ๋อเจียง รวมทั้ง นางไฉว่ลี่อิ่น จี้ป่าวหยู อู๋หยวน เป็นต้นซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างด้านเมตตากตัญญูรู้คุณประจำปี ๒๐๑๘ ได้ร่วมกันตัดริบบิ้นในพิธีริเริ่มโครงการดังกล่าวนี้

 
พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


พิธีกร นางฮว๋างเวย


มร. หลี่หวี้กัง ร้องเดี่ยวเรื่องดอกบัว


นางจูเส้อฉิน ร้องเดี่ยวเรื่องอนุตรสัมมาสัมโพธิฯ


นางฉีหว้ ร้องเดี่ยวเรื่องหฤทัยสูตรฯ


การแสดงเดี่ยวเซลโล เรื่องหงเอี้ยน


พระอาจารย์จื้ออี๋ บรรเลงกู่เจิงเรื่องหยางกวงซันเตี๋ย


คณะนาฏศิลป์สมาพันธ์คนพิการได้แสดงการฟ้อนรำเรื่องพระโพธิสัตว์กวนอินพันกรฯ


คณะศิลปินจิตรอาสาแห่งหวินหลิน ร่วมกันขับร้องเพลงลาก่อน


คณะศิลปินจิตรอาสาแห่งหวินหลิน ร่วมกันขับร้องเพลงหัวใจแห่งกตัญญูรู้คุณ


สภาพในงานราตรีคอนเสิร์ต


พระอาจารย์ฉางฝ่า ประธานมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว กล่าวคำปราศรัยฯ


การเริ่มต้นโครงการเงินกองทุนเมตตากตัญญูฯ อย่างเป็นทางการ

840 人数