ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรมฝึกอบรมนักอภิปรายในงานอภิปรายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้จัดขึ้นที่นครหางโจว

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘ กิจกรรมฝึกอบรมนักอภิปรายในงานอภิปรายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมพระพุทธศาสนาจีน ร่วมกับสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งมณฑลเจ๋อเจียง สมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และศูนย์แลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ได้มีขึ้นที่วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว

กิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้ มีทีมตัวแทน ๒๐ ทีมที่มาจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ๑๙ แห่งอาทิเช่น วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน วิทยาลัยพระพุทธศาสนาจีนวิทยาเขตหลิงเอี๋ยนซาน วิทยาลัยพระพุทธศาสนาจีนวิทยาเขตผู่ถัวซาน วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหมิ่นหนัน มณฑลฮกเกี้ยน วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยพระพุทธศาสนาฉือหวินแห่งเจ๋อเจียง เป็นต้น โดยมีผู้นำทีมและพระอาจารย์นักอภิปรายเข้าร่วม ๑๐๐ กว่ารูป

ศาสตราจารย์หลิ่วเทียนหยางได้อธิบายให้บรรดานักอภิปรายทั้งหลายทราบอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของการอภิปรายต่างๆ ได้วิเคราะห์บทบาทของนักอภิปราย ๔ ท่านจากทีมอภิปรายต่างๆ การเล่าเรื่อง การออกแบบในการอภิปราย และประเด็นต่างๆ เป็นต้น จากประสบการณ์ที่ท่านศาสตราจารย์ได้เข้าร่วมกิจกรรมอภิปรายที่ยอดเยี่ยมหลายครั้งหลายครา ท่านได้ทำการทบทวนและแสดงความคิดเห็น ได้อธิบายทักษะการแบ่งงานและทักษะการคิดของผู้อภิปรายแต่ละราย|

ทราบมาว่า หัวข้อหลักในการอภิปรายทางพระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ครั้งนี้คือ ภูมิปัญญาหรือสติไร้อุปสรรค การรู้แจ้งเห็นธรรมด้วยตัวเองและการสอนสั่งให้ผู้อื่นรู้แจ้งด้วย หัวข้อการอภิปรายในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆสองหัวข้อคือคำสอนของพระพุทธศาสนา กับ ฮอตสปอตทางสังคม ทีมอภิปราย ๒๐ ทีมจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ๑๘ แห่งได้จับฉลากแบ่งสาย ยืนยันหัวข้อที่จะอภิปราย รวมทั้งการอภิปรายรอบแรกทีมใดเป็นฝ่ายเสนอสนับสนุนและทีมใดเป็นฝ่ายค้านในการโต้ตอบ รวมทั้งลำดับของแต่ละทีมที่จะเข้าอภิปราย เป็นต้น

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๘ การอภิปรายทางพระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้มีพิธีเปิดและก็เริ่มการแข่งขันการอภิปรายรอบแรกทันที และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ก็ได้มีการแข่งขันการอภิปรายรอบรองชนะเลิศ ตามด้วยรอบชิงชนะเลิศและพิธีการมอบรางวัล

 
ศาสตราจารย์หลิ่วเทียนหยางได้อธิบายอบรมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันการอภิปรายได้ทราบถึงรายละเอียดต่างๆพระภิกษุที่ร่วมการแข่งขันอภิปรายตั้งอกตั้งใจฟังการบรรยายฯ


สภาพในที่ที่ฝึกอบรมฯ

725 人数