ข่าวสารล่าสุด

การฝึกอบรมการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ได้มีขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๑ กันยายน ค.ศ.๒๐๑๘ การฝึกอบรมวิชาเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมพระพุทธศาสนาจีนและศูนย์แลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว การฝึกอบรมการเทศนาธรรมในครั้งนี้ มีพระอาจารย์เข้าร่วม ๕๐ กว่ารูปซึ่งล้วนเป็นพระอาจารย์เทศนาธรรมที่เคยเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมของพระภิกษุทั่วประเทศจีนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ปีค.ศ.๒๐๑๖ และ ปีค.ศ.๒๐๑๗

ในช่วงเวลาสองสัปดาห์ต่อไปนี้ พระอาจารย์ทั้งหลายจะมีวิชาฝึกอบรมต่างๆ อาทิเช่น คู่มือสอบทานพระสูตรต่างๆ การพัฒนาบุคลากรพระพุทธศาสนา ประวัติการเทศนาธรรมพระพุทธศาสนาในสมัยราชวงศ์เหว้ย ราชวงศ์จิ้นแห่งราชวงศ์เหนือกับราชวงศ์ใต้ ประวัติการเทศนาธรรมในราชวงศ์ถังกับราชวงศ์ซ่ง การเทศนาธรรมที่พบในวรรณกรรมแห่งตุนฮว๋าง การเทศนาเผยแพร่ธรรมในยุคของการสื่อสารสมัยใหม่ ทักษะในการเทศนาธรรม เป็นต้น โดยคาดหวังว่า จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะสามารถส่งเสริมให้การเทศนาธรรมแต่ละแห่งทั่วประเทศจีนได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

 
สภาพในที่ที่ฝึกอบรมการเทศนาธรรม


อาจารย์ฮ๋วงเวยบรรยายพิเศษในหัวข้อ จิตวิทยาของผู้ที่ได้ฟังการเทศนาธรรมพร้อมทั้ง
ร่วมกับพระภิกษุในการโต้ตอบข้อซักถามฯ


อาจารย์หวีหง บรรยายพิเศษในหัวข้อจิตวิทยาของผู้ที่ได้ฟังการเทศนาธรรมฯ


พระภิกษุทั้งหลายได้ฟังการบรรยายด้วยความตั้งอกตั้งใจ

822 人数