ข่าวสารล่าสุด

การสัมมนาแลกเปลี่ยนนิทรรศการศิลปะนานาชาติทุกๆสองปี แห่งองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๔ ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘ การสัมมนาแลกเปลี่ยนนิทรรศการศิลปะนานาชาติทุกๆสองปี แห่งองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๔ ในหัวข้อ ‘ภาพบรรยายของเส้นทางสายไหมกับ การร่วมกันแพร่กระจายภราดรภาพ’และการประชุมสัมมนาศิลปะนานาชาติในหัวข้อ “บรรยายภาพทะเลสาบซีหู”ครั้งที่ ๗ ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว
ในงานสมัมมนาครั้งนี้ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้กล่าวปราศรัยต้อนรับ มร.จางเต๋อกว่าง เลขาธิการสมัยแรกแห่งองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ อดีตรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน มร.ซาฮาลอฟ รองเลขาธิการ องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ มร.เซียวเฟิง อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งประเทศจีน มร.หวางจ้ง ผู้อำนวยการคณะกรรมการวิชาการแห่งสมาคมศิลปินจีน เป็นต้น ได้ผลัดกันขึ้นกล่าวคำปราศรัย ทั้งนี้มี มร.กู้หง ประธานกรรมการบริหารของสมาคมศิลปินนานาชาติแห่งทะเลสาบซีหู เป็นประธานดำเนินการสัมมนา


ในงานสัมมนาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ พระเถระกวงฉวนได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง "พุทธศาสนาและศิลปะภาพพิมพ์" โดยเริ่มต้นจากการผสมผสานกลมกลืนกันระหว่างวัฒนธรรมพุทธศาสนาแห่งอินเดีย กับ วัฒนธรรมกรีกของโลกตะวันตก เนื้อหาที่กล่าวได้พูดถึงประติมกรรมคันธารา กับ ประติมกรรมมฤรา ที่มีอิทธิพลต่อศิลปะการหล่อพระพุทธรูปของประเทศจีน เป็นต้น ตอนท้ายท่านได้กล่าวแนะนำให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานได้ทราบถึงเอกลักษณ์และคุณค่าทางศิลปะของรูปปั้นในถ้ำของยอดเขาเฟยไหลเฟิงแห่งหางโจว และรูปปั้นพระพุทธรูปรวมทั้งรูปปั้นพระโพธิสัตว์ในวัดหลิงอิ่นสื้ออีกด้วย


การประชุมสัมมนาศิลปะนานาชาติในหัวข้อ “บรรยายภาพทะเลสาบซีหู” และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะในครั้งนี้ ได้เคยจัดขึ้นและประสพความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศจีน รัสเซีย คีร์กีซสถาน เป็นต้นตามลำดับมาร่วมสิบครั้งแล้ว เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนอันดีเด่น ส่งเสริม"จิตวิญญาณแห่งเซี่ยงไฮ้" และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างนครหางโจวและประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ รมทั้งประเทศอื่น ๆด้วย ผลักดันให้มีการเชื่อมสัมพันธ์ทางจิตใจระหว่างประชาชน เสริมสร้างมิตรภาพเพื่อนบ้านที่ดีและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งล้วนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการส่งเสริมให้นครหางโจวกลายเป็นมหานครสากล


การที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมต่างๆของงานสัมมนาแลกเปลี่ยนศิลปะนานาชาติในครั้งนี้ ได้รับการชมเชยและยอมรับจากสำนักงานเลขาธิการขององค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้

 


สภาพในงานสัมมนาแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ


พระเถระกวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.จางเต๋อกว่าง กล่าวคำปราศรัยฯ


มร. ซาฮาลอฟ กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.เซียวเฟิง กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.หวางจ้ง กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.ซาฮาลอฟ และพนะเถระกวงฉวน มอบของระลึกแก่กันและกัน


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

785 人数