ข่าวสารล่าสุด

วันคล้ายวันออกบวชของพระอวโลกิเตศวนมหาโพธิสัตว์ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ทางวัดหลิงอิ่นสื้อมีพิธีไตรสรณคมน์ เพื่อเป็นพุทธมากะ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๙ เดือน ๙)เป็นวันคล้ายวันออกบวชของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวมีพิธีไตรสารณคมน์เพื่อเป็นพุทธมากะ ณ ตำหนักจื๋อจื่อถาง ในพิธีกรรมครั้งนี้ ได้นิมนต์ พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อเป็นประธานพิธีในไตรสรณคมน์ มีพุทธศาสนิกชนที่มาจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ ที่มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามาร่วมพิธีรับไตรสารณคมน์ประกาศตัวเป็นพุทธมากะอย่างแท้จริง

เวลา ๑๑.๓๐ น. พิธีรับไตรสรณคมน์เริ่มต้น ตัวแทนของพุทธศาสนิกชนนำโดยพระอาจารย์ได้นิมนต์พระเถระกวงฉวน จากนั้น พระเถระกวนฉวนจงมีความเมตตากรุณาให้โอวาทอย่างละเอียดแก่ผู้ที่มารับไตรสรณคมน์ ท่านกล่าวกับทุกคนว่าควรทำความรู้จักกับการรับไตรสรณคมน์อย่างไร บอกถึงเหตุผลทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับความสำคัญและรายละเอียดของการรับไตรสรณคมน์เป็นพุทธมากะ พร้อมกำชับให้ทุกคนต่อแต่นี้ไปพึงพยายามให้ความสำคัญกับการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง ท่านขอให้พุทธมากะที่ได้รับไตรสรณคมน์ในวันนี้ พยายามมาร่วมกิจกรรมหรือพิธีต่างๆ ที่ทางวัดได้จัดขึ้นสำหรับลูกศิษย์ลุกหาในด้านการปฏิบัติธรรม กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นทุกสุดสัปดาห์ เช่น การเทศนาธรรม เป็นต้น จากการได้ฟังธรรมเทศนาที่เป็นโอกาสอันดีเลิศ จักได้ปฏิบัติตนตามทำนองคลองธรรม จากการศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาช่วยให้สติปัญญาเพิ่มพูน และยกระดับคุณภาพของตนให้สูงยิ่งขึ้น

สุดท้าย พระเถระกวงฉวน จงเป็นประธานพิธีในการรับไตรสรณคมน์แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน พิธีกรรมดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์ ถูกต้องตามวินัยของพระพุทธศาสนา

 


นิมนต์พระเถระกวงฉวน


พระเถระกวงฉวน จงจุดธูปสักการะพระพุทธฯ


พระอาจารย์ซินอิ้น ได้อธิบายหัวข้อหลักเกี่ยวกับการรับไตรสรณคมน์ ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ฟัง


พระเถระกวงฉวน ให้โอวาทแก่พุทธศาสนิกชน


สภาพในพิธีรับไตรสรณคมน์ฯ

823 人数