ข่าวสารล่าสุด

พระเดชพระคุณ พระเถระทั้งหลายพร้อมหน้าพร้อมตากันที่เมืองผู่เถียน รวมทั้งพระเถระกวงฉวน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในป่าแห่งปณิธานร่วมกัน

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๘ เวลาบ่าย พิธีปลูกต้นไม้ในป่าแห่งปณิธานร่วมกันของงานสัมมานาพุทธศาสนานานาชาติครั้งที่ ๕ และกิจกรรมเปิดป้ายอนุสรณ์ ได้มีขึ้นที่ สวนสาธารณะหนันหู เมืองผู่เถียน มณฑลฮกเกี้ยน พระเถระกวงฉวน รองเลขาธิการ สมาคมพระพุทธศาสนาจีน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้เข้าร่วมงานพร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พรวนดินด้วย

กิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างวงการพุทธศาสนาต่างๆทั่วโลก สนับสนุนแนวความคิดทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนาในการมุ่งเน้นและปกป้องระบบนิเวศวิทยาส่งเสริมวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายย่อมเท่าเทียมกัน อุดมการณ์ที่อยากให้ทั่วโลกมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน ช่วยให้ผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและปกป้องระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ

 
นางเหลยชุนเหม่ย ผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์แห่งมณฑลฮกเกี้ยน กล่าวคำปราศรัยฯ


พระเดชพระคุณจูคัง ถู่เติงเค่อจู กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.ฮ๋วงจิ้นฝ่า อธิบดีกรมกิจการชนชาติและศาสนาแห่งมณฑลฮกเกี้ยน เป็นประธานดำเนินพิธีเปิดฯ


ร่วมกันเปิดป้ายอนุสรณ์ป่าแห่งปณิธานร่วมกัน


พระอาจารย์ทั้งจากพระพุทธศาสนาสายเถรวาท
สายมหายาน และสายทิเบตร่วมกันปลูกต้นไม้พร้อมเจริญภาวนามงคลชัยฯ


สภาพในกิจกรรมลูกต้นไม้ฯ

772 人数