ข่าวสารล่าสุด

คณะผู้แทนพุทธศาสนานิกายเฉาซี(Jogye) จากประเทศเกาหลีมาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๑๘ คณะผู้แทนพระพุทธศาสนานิกายเฉาซี(Jogye)จากประเทศเกาลีจำนวน ๘ รูป นำคณะโดยพระอาจารย์หยวนเจวี๋ย เจ้าอาวาสแห่งวัดไห่อิ้น ประเทศเกาหลี ได้เดินทางมาเยือนวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว พระอาจารย์กวงฉวน เป็นตัวแทนในนามของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว และวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนพระพุทธศาสนานิกายเฉาซีจากประเทศเกาหลีอย่างอบอุ่น

ในพิธีต้อนรับ พระอาจารย์กวนฉวนได้กล่าวย้อนรำลึกถึงนครหางโจวซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาระหว่างจีนกับเกาหลี พร้อมทั้งได้อธิบายแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับพระเถระผู้ใหญ่ในอดีตของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว รวมทั้งการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของบรรดาพระภิกษุของวัดฯ ต่อพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้สมาชิกของคณะผู้แทนพระพุทธศาสนานิกายเฉาซีได้ทราบ พระอาจารย์หยวนเจวี๋ย เจ้าอาวาสแห่งวัดไห่อิ้น ประเทศเกาหลี ก็ได้กล่าวถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมพุทธศาสนานิกายเซนของประเทศจีนที่มีต่อประเทศเกาหลี รวมทั้งสภาพปัจจุบันของพุทธนิกายเฉาซี ประเทศเกาหลีและความมุ่งหมายในอนาคตข้างหน้า

สุดท้าย ทั้งสองฝ่ายล้วนแสดงออกถึงต่อแต่นี้ไปจะพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้งจุดประสงค์ในการร่วมมือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอีกด้วย

 
สภาพในพิธีต้อนรับฯ


พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์หยวนเจวี๋ย เจ้าอาวาสวัดไห่อิ้น ประเทศเกาหลี กล่าวคำปราศรัยฯมอบของระลึกแก่กันและกัน

734 人数