ข่าวสารล่าสุด

มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์“หวินหลิน”ได้ลงนามในข้อตกลงเรื่อง“ทุนการศึกษาคุณธรรมอันสูงส่ง--ซ่างเต๋อ”กับสถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่งของมณฑลเจ๋อเจียง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๘ มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์“หวินหลิน” แห่งหางโจว มีพิธีลงนามในข้อตกลงเรื่อง“ทุนการศึกษาคุณธรรมอันสูงส่ง-ซ่างเต๋อ”กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในมณฑลเจ๋อเจียง มร.หูเส้งจวิน ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนา กองกิจการศาสนาประจำชาติแห่งนครหางโจว พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว พระอาจารย์เสิ้งเสียน รองประธานบริหาร มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ร่วมกับตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่งในมณฑลเจ๋อเจียง เช่นมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งหางโจว เป็นต้น ได้ร่วมกันในพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าว

ในพิธีลงนามฯ พระอาจารย์เสิ้งเสียน รองประธานบริหารมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ได้กล่าวว่า เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๑๖มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินได้เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาคุณธรรมอันสูงส่ง—ซ่างเต๋อ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆในมณฑลเจ๋อเจียง ในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มบุคคลหรือบุคคลส่วนตัวที่ได้รับทุนการศึกษาฯล้วนมีเรื่องราวที่ดีเยี่ยมและเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการจัดตั้งทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคุณธรรมสูงส่ง เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาจงให้ความห่วงใยต่อสังคมโดยมีคุณธรรมอันสูงส่งเป็นคันฉ่องส่องทางนั้น มีความหมายและคุณค่ามาก และก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง จากการดำเนินมาเป็นเวลาสองปี กลไกการบริหารโครงการฯดังกล่าวยิ่งมายิ่งมีประสิทธิภาพ สถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามในโครงการฯ ได้เพิ่มจากเดิม ๔ แห่ง เป็น ๘ แห่ง ขณะเดียวกัน พระอาจารย์เสิ้งเสียนได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจต่อสถาบันการศึกษาและอาจารย์ที่ได้สละเวลาในการร่วมพิจารณาคัดกรองบุคคลมี่สมควรได้รับทุนการศึกษาฯ อย่างรอบคอบ

ในการนี้ มูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลินแห่งหางโจว ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงก่อตั้ง“ทุนการศึกษาคุณธรรมอันสูงส่ง-ซ่างเต๋อ”กับสถาบันอุดมศึกษา ๘ แห่งในมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเจ๋อเจียง มหาวิทยาลัยมาตรวิทยาแห่งประเทศจีน มหาวิทยาลัยเกษตรและป่าไม้แห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยสื่อสารมวลชนแห่งเจ๋อเจียง วิทยาลัยทรัพยากรน้ำและพลังน้ำ  


สภาพในพิธีลงนามข้อตกลงฯ


พระอาจารย์เสิ้งเสียน รองประธานบริหารมูลนิธิกองทุนสาธารณะประโยชน์หวินหลิน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร. มาป่าวหลง รองผู้อำนวยการสำนักนักศึกษา มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งเจ๋อเจียง กล่าวคำปราศรัยฯ


มร. กู้หวี้หลิน รองเลขาธิการ มูลนิธิกองทุนการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง กล่าวคำปราศรัยฯ


การลงนามในข้อตกลงฯ


ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กล่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

745 人数