ข่าวสารล่าสุด

กิจกรรมสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนระหว่างหางโจวและมาเก๊า มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๘ คณะผู้แทนเยาวชน๓๐ กว่าคน จากชมรมทูตวัฒนธรรมแห่งมาเก๊า และสมาคมวิจัยและนวัตกรรมมรดกแห่งมาเก๊า ได้เดินทางมาสานสัมพันธ์ ศึกษาและแลกเปลี่ยนที่มณฑลหางโจว ตัวแทนจากหอสมุดหวินหลินแห่งหางโจว ตัวแทนจากชมรมฯและสมาคมฯ สองแห่งจากมาเก๊า และตัวแทนทูตวัฒนธรรมทะเลสาบซีหูแห่งหางโจว เป็นต้น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันหลากหลายขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

ในงานกิจกรรมแลกเปลี่ยน พระอาจารย์จื้อฝ่า ในนามตัวแทนของวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับเยาวชนทั้งหลายจากมาเก๊า พร้อมทั้งแนะนำว่า วัดหลิงอิ่นสื้อเป็นองค์ประกอบอันสำคัญอย่างหนึ่งของภูมิทัศน์ทะเลสาบซีหูที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก และวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาก็เป็นเงื่อนไขหรือองค์ประกอบอันสำคัญในการยื่นขอมรกดกวัฒนธรรมโลกของทะเลสาบซีหูแห่งหางโจว

ในระหว่างที่มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระ เยาวชนจากดินแดนทั้งสองแห่งได้แสดงความคิดเห็นอย่างกระตือรือร้น สำรวจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกทางวัฒนธรรม เรียนรู้จากกันและกันและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา โดยหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการปกป้องและการสืบทอดมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยกัน
 

 


เดินชมพระพุทธรูปบนยอดเขาเฟยไหลเฟิง


ชมวัดหลิงอิ่นสื้อ


สภาพในกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนฯ


ต่างมอบของระลึกแก่กันและกัน


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1301 人数