ข่าวสารล่าสุด

การปฏิบัติธรรม ฌานเจ็ด ฤดูหนาว ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหาวโจว ได้เริ่มต้นแล้วตามกำหนดเวลา

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ค.ศ.๒๐๑๘ การปฏิบัติ ฌานเจ็ด(วิปัสสนาเจ็ดวัน)ฤดูหนาวประจำปี ค.ศ.๒๐๑๘ ของวัดหลิงอิ่นสื้อได้เริ่มขึ้นตามกำหนดเวลา พระอาจารย์จำวัดฯ ๑๐๐ กว่ารูป ได้พากันเดินเข้าหอวิปัสสนาเพื่อร่วมการปฏิบัติ ฌานเจ็ดโดยพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติธรรม ฌานเจ็ด ครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา ๗ วัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๒ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙

เวลาบ่าย พระอาจารย์ที่จำวัดทั้งหลายได้มาจุดธูปสักการะบรรพบุรุษที่ตำหนักบรรพบุรุษโดยพร้อมหน้ากัน จากนั้นได้ไปกราบลาเพื่อเข้าปฏิบัติฌานเจ็ด ที่กุฏิท่านเจ้าอาวาส

พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้กล่าวเทศนาบรรดาพระภิกษุทั้งหลายว่า หอวิปัสสนาเปรียบเสมือสถานที่คัดกรองพุทธะ โดยกำหนดเวลา ๗ วันเพื่อคัดเลือกพุทธะ ในช่วงระยะเวลา ฌานเจ็ดนี้ หวังว่าพระอาจารย์ทั้งหลาย จงปล่อยวางทุกสิ่งสรรพ เพ่งพินิจต่อการปฏิบัติฌาน ขจัดอุปสรรคต่างๆนาๆเพื่อรู้แจ้งเห็นจริง มีความวิริยะอุตสาหะอย่างม่ลดละ

 
สักการะบรรพบุรุษ ณ หอบรรพบุรุษของวัดฯ


พระภิกษุทั้งหลายกล่าวอำลาเพื่อปฏิบัติ ฌานเจ็ด ต่อหน้าท่านเจ้าอาวาสฯ


พระเถระกวงฉวน จงเทศนาธรรมแด่พระภิกษุทั้งหลาย


เริ่มการเดินทักษิณา


การเดินทักษิณา


พระอาจารย์เดินตรวจสอบการปฏิบัติ ฌาน ของพระภิกษุทั้งหลาย


พระเถระกวงฉวน จงให้โอวาทในหอวิปัสสนาฯ

810 人数