ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว เริ่มหุงต้มข้าวต้มล่าปา(ข้าวมธุปายาส) ข้าวต้มล่าปาที่ต้มชุดแรกได้แจกจ่ายไปหมดแล้ว

วันที่ ๖ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙ (ซึ่งตรงกับวันที่ ๑ เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจีน)เวลาเช้ามืด วัดหลิ่งอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้เริ่มหุงหาข้าวต้มล่าปา(ข้าวมธุปายาส) โดยวัดหลิงอิ่นสื้อได้วางแผนไว้ว่า ในระหว่างวันที่ ๑ เดือน ๑๒ ถึงช่วงเช้าของวันที่ ๘ เดือน ๑๒ จะทยอยจัดส่งข้าวต้มล่าปาที่เอร็ดอร่อยจำนวน สามแสนกว่าชุดให้แก่ประชาชนทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในนครหางโจวและเมืองต่างๆบริเวณรอบๆ

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ เป็นต้นมา วัดหลิงอิ่นสื้อได้สืบสานประเพณีดั้งเดิมโดยจัดกิจกรรมหุงหาและแจกจ่ายข้าวต้มล่าปา (ข้าวมธุปายาส)ขึ้นมาใหม่ จำนวนข้าวต้มที่แจกจ่ายรวมทั้งพื้นที่ที่แจกจ่ายได้เพิ่มขึ้นและขยายขึ้นทุกปี จวบจนปี ค.ศ.๒๐๑๙ วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีกิจกรรมหุงหาและแจกจ่ายข้าวต้มล่าปาติดต่อกันมา ๑๑ ปีไม่เคยขาด จำนวนข้าวต้มล่าปาที่แจกจ่ายจากตอนเริ่มต้นใหม่ๆหนึ่งแสนชุด ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเป็นสามแสนกว่าชุดแล้ว
 

 


พิธีพรมน้ำมนต์ข้าวต้มล่าปา(ข้าวมธุปายาส)


นำข้าวต้มล่าปาถวายพระพุทธฯ


ทำการแจกจ่ายข้าวต้มล่าปา


สภาพการเตรียมการหุงหาข้าวต้มล่าปา


ห้องบรรจุข้าวต้มล่าปาที่หุงเสร็จแล้ว

792 人数