ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากวัดSain Nomuun Monasteryจากประทศมองโกเลียที่นำคณะโดยท่านเจ้าอาวาสNergui Sainbuyan

วันที่ ๗ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙ คณะผู้แทนจากวัดSain Nomuun Monastery ๑๑ รูปจากประเทศมองโกเลีย นำโดยพระเดชพระคุณ Nergui Sainbuyan ท่านเจ้าอาวาสฯ ได้เดินทางมาเยือนวัดหลิ่งอิ่นสื้อแห่งหางโจว พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อในนามตัวทนของสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจว และในนามของวัดหลิงอิ่นสื้อ ได้ให้การต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พระเถระกวงฉวนได้แนะนำประวัติศาสตร์อันยาวนานของวัดหลิงอิ่นสื้อให้คณะผู้แทนได้ทราบ รวมทั้งความพยายามอย่างเต็มที่ในด้านคุณูปการต่างๆมากมาย อาทิเช่นด้านการดำรงคงอยู่ของวัดโดยมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน การพัฒนาบุคคลกรสงฆ์ และการแลกเปลี่ยนสานสัมพันธ์กับภายนอก เป็นต้น

พระเดชพระคุณ Nergui Sainbuyan ท่านเจ้าอาวาสฯ ได้กล่าวขอบคุณวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ท่านปรารภว่า วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาของประเทศมองโกเลียได้รับอิทธิพลอย่างลึกซึ้งจากวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาของจีน หวังว่าจะกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและร่วมมือกับวงการศาสนาพุทธในมณฑลเจ๋อเจียง และวัดหลิงอิ่นสื้อให้มากยิ่งขึ้น ขอศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ในการเผยแพร่พุทธศาสนาของวัดหลิ่งอิ่นสื้ออันเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่มีอายุร่วมพันปี

เมื่อใกล้จะเสร็จสิ้นกับการประชุมสัมมนา ทั้งเจ้าภาพและคณะผู้มาเยือนได้มอบของระลึกแก่กันและกัน ทั้งนี้ได้คาดหวังว่าต่อแต่นี้ไป จะมีการร่วมมือและแลกเปลี่ยนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันภาวนาให้สังคมโลกสันติสุข

 


สภาพในที่ประชุมสัมมนาฯต่างมอบของระลึกแก่กันและกัน


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

778 人数