ข่าวสารล่าสุด

เนื่องในวันประสูติขององค์กินนรราชา กำไจโพธิสัตว์ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มีพิธีบูชาสักการะ

วันที่ ๒๘ มกราคม ค.ศ.๒๐๑๙ เวลาบ่าย วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีพุทธศาสนา ได้มีพิธีบูชาสักการะเนื่องในวันประสูติขององค์กินนรราชา กำไจโพธิสัตว์ ณ ตำหนักทศทิศของวัดฯ พิธีดังกล่าวมี พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นประธานพิธี ภายใต้บรรยากาศที่เข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ สุระเสียงแห่งธรรมะรายล้อมไปรอบตำหนัก พระภิกษุทั้งหลายต่างร่วมกันภาวนาให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ศาสนาสถานเจริญรุ่งเรือง เวไนยสัตว์ทั้งหลายสันติสุข

 
รูปเคารพขององค์กินนรราชา กำไจโพธิสัตว์


พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ เป็นประธานพิธีฯ


สภาพในพิธีบูชาสักการะฯ

809 人数