ข่าวสารล่าสุด

วันที่ ๘ เดือนแรกแห่งปีตามปฏิทินจีน วัดหลิงอิ่นสื้อได้มีธรรมสมาคมสวัสดีปีใหม่เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๙ ซึ่งตรงกับวันที่ ๘ เดือนแรกแห่งปีตามปฏิทินจีน ได้มีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจีนร่วม ๔๐๐ กว่าคนมาพบกันโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอมหาเมตตา ของวัดหลิงอิ่นสื้อ โดยจัดแถวเป็นหมวดหมู่เพื่อร่วมธรรมสมาคมสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จัดขึ้นโดยวัดหลิงอิ่นสื้อ

ในพิธีสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลตรุษจีน พระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิ่งอิ่นสื้อ ได้กล่าวเทศนาต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยกำชับว่า ในตลอดปีใหม่นี้ ตัวเราเองพึงยกระดับสภาพความเป็นไปของชีวิตให้ดียิ่งขึ้น กับภายนอกพึงธำรงไว้ภาพลักษณ์ที่ดีของพุทธสาวก รู้จักใช้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เป็นภูมิปัญญาอันกลมกลืน ให้ความสะดวกแก่คนอื่นในทุกๆสถานะ ผูกมิตรบุญสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในทุกๆโอกาส ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สุดท้าย ขออำนวยพรให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านในปีใหม่นี้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ การปฏิบัติธรรมได้ก้าวรุดหน้ายิ่งขึ้น ครอบครัวสุขสันต์ เป็นสิริมงคลตลอดไปเทอญ
 

 


พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมพิธีสวัสดีปีใหม่เนื่องในเทศกาลตรุษจีน


นิมนต์พระเถระกวงฉวน


พระเถระกวงฉวน กล่าวให้โอวาทฯ


พุทธศาสนิกชนได้ตั้งใจสดับตรับฟัง พระเถระกวงฉวนกล่าวให้โอวาทฯ

731 人数