ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุที่เทศนาธรรม ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ ได้เริ่มการเรียนการสอนที่ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๐๑๙ ช่วงเช้า หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุที่เทศนาธรรม ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ ได้มีพิธีเริ่มเปิดการเรียนการสอนที่ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ผู้รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นพระอาจารย์หงตู้ รองเลขาธิการ สมคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์ฉางซุ่น ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สมาคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์หยวนฉือ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมการศึกษา สมาคมพระพุทธศาสนาจีน มร.โหลวเหว้ยเหวิน รองหัวหน้าฝ่ายคณะกรรมการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง มร.ถางหมิงจ้วง รองเลขาธิการพรรคฯ สังกัดกองศาสนามวลชนแห่งเมืองหางโจว มร.หูเสิ้งจวิน หัวหน้าฝ่ายศาสนา กองศาสนามวลชนแห่งเมืองหางโจว เป็นต้น ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการเรียนการสอน โดยพิธีเปิดมีพระอาจารย์ฉางซุ่นเป็นประธาน ท่านหัวหน้าฝ่ายโหลวเหว้ยเหวิน มร.เส้าเกินซง หัวหน้าฝ่ายฯ พระอาจารย์หงตู้ เป็นต้น ได้ทยอยกล่าวคำปราศรัยฯ

การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระภิกษุที่เทศนาธรรม ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ มีระยะเวลาการฝึกอบรมรวม ๑๓ วัน ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนา การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ การสนทนาภาษาอังกฤษ ปรัชญาของอินเดีย การแปลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมอินเดียในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เป็นต้น ได้มีพระอาจารย์จากมณฑลและเมืองต่างๆ ๑๗ แห่ง เช่นปักกิ่ง กวางตุ้ง เจ๋อเจียง รวมทั้งฝ่ายอุบาสิกาจากวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว เป็นต้น รวม ๗๐ กว่าท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและจะจบการศึกษาจากการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนาในครั้งนี้

หลังจากพิธีเปิดแล้ว พระอาจารย์หยวนฉือ ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมการศึกษา สมาคมพระพุทธศาสนาจีน ได้เริ่มต้นการสอนวิชาแรกของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนา

การฝึกอบรมครั้งนี้ริเริ่มโดย สมาคมพระพุทธศาสนาจีน โดยมีสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวช่วยเหลือดำเนินการ ซึ่งมีฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาพุทธธรรมแห่งประเทศจีน กับวัดหลิงอิ่นสื้อรับผิดชอบดำเนินการ


 


สภาพในพิธีเปิดการเรียนการสอนฯ


พระอาจารย์ฉางซุ่น เป็นประธานพิธีเปิดการเรียนการสอนฯ


ผู้ใหญ่และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ร่วมพิธีเปิดการเรียนการสอนฯ


มร. โหลวเหว้ยเหวิน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.เส้าเกินซง กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์หงตู้ กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์หยวนฉือ เริ่มบรรยายการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับพระพุทธศาสนาสภาพในห้องเรียนที่ดำเนินการฝึกอบรมฯ

816 人数