ข่าวสารล่าสุด

การอบรมและสัมมานาการจัดหมวดหมู่ห้องสมุดพระพุทธศาสนา ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ ได้มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ

วันที่ ๑๒ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๙ การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ห้องสมุดพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ ได้เริ่มต้นฝึกอบรม ณ วัดหลิงอิ่นสื้อ มีนักวิชาการร่วมร้อยท่านจากวงการหรือระบบห้องสมุดพระพุทธสาสนาทั่วประเทศจีน รวมทั้งท่านผู้มีเกียตริ พากันมาร่วมพิธีเปิดอบรม ในพิธีเปิดอบรมฯ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ คุณสวี๋เจี๋ย เลขาธิการพรรคฯห้องสมุดเจ๋อเจียง มร.ฮว๋างเฉิน ผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัยเจ๋อเจียง ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ

จนกระทั่งวันที่ ๑๖ มีนาคม การอบรมสัมมานาฯ ที่มีระยะเวลารวม ๕ วันเป็นอันเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ๔๕ ท่านที่มาจากห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และห้องสมุดของวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักการและข้อกำหนดในการแยกหมวดหมู่ของ วิธีการแยกหมวดหมู่ของห้องสมุดในประเทศจีน และรายละเอียดวิธีการดำเนินการตามฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของ วิธีการแยกหมวดหมู่ห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน เป็นต้น

ในระหว่างที่มีการอบรมสัมมานา ยังได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การประชุมผู้อำนวยการพันธมิตรห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั่วประเทศของจีน สมัยที่ ๑ และการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการ”วิธีการแยกหมวดหมู่ห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน”

 


สภาพในพิธีเปิดการอบรมสัมมานาฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


คุณสวี๋เจี๋ย กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.ฮว๋างเฉิน กล่าวคำปราศรัยฯ


สภาพการเรียนการสอนในการอบรมสัมมานาฯ


สภาพในการประชุมผู้อำนวยการพันธมิตรห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั่วประเทศของจีน สมัยที่ ๑
และการประชุมคณะกรรมการบรรณาธิการ”วิธีการแยกหมวดหมู่ห้องสมุดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแห่งหวินหลิน”


ผู้แทนต่างๆที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมมนาห้องสมุดที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในฤดูใบไม้ผลิ
ประจำปี
ค.ศ.๒๐๑๙ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

829 人数