ข่าวสารล่าสุด

ฟอรั่มการสัมมานาพุทธศาสนานิกายเซนและวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา ครั้งที่ ๘ มีขึ้น ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๓ มีนาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ฟอรั่มการสัมมนาพุทธศาสนานิกานเซนกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา ครั้งที่ ๘รวมทั้งการประชุมใหญ่ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ของ ศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับชา ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชาของ สมาคมวิจัยวัฒนธรรมชาระหว่างประเทศของจีน ได้มีขึ้นพร้อมกันอย่างเป็นทางการ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มร.ซุนจงห้วน รองประธานบริหาร สมาคมวิจัยวัฒนธรรมชาระหว่างประเทศของจีน และที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชา มร.เหอกวนซิน ประธานสมาคมวิจัยวัฒนธรรมเกี่ยวกับชาแห่งนครหางโจว พระอาจารย์กวงฉวน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชา นางหยางจวี๋ฟาง รองผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชา รวมทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในวงการพุทธศาสนานิกานเซนกับชาทั้งในและต่างประเทศร่วม ๖๐ ท่านได้พากันมาร่วมการประชุมสัมมานาในครั้งนี้

ในพิธีเปิดฯ พระอาจารย์กวงฉวน มร.เหอกวนซิน มร.ซุนจงห้วน ได้พากันขึ้นกล่าวคำปราศรัยตามลำดับ โดยมีนางหยางจวี๋ฟาง เป็นผู้รายงานผลงานของศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชา ให้ที่ประชุมรับทราบ

พระอาจารย์กวงฉวน ได้เอ่ยถึงในช่วงกล่าวปราศรัยฯว่า วัฒนธรรมพุทธศาสนานิกายเซนกับชาเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะในวัฒนธรรมดั้งเดิมของประทศจีน ถือเป็นส่วนสำคัญอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของจีนที่มีต่ออารยะธรรมของโลก เมื่อกงล้อแห่งยุคสมัยได้ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่ำรวยทางวัตถุ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ในโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันนี้ ควรทำอย่างไรเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมพุทธศาสนานิกายเซนกับชาให้ดียิ่งขึ้น ควรทำอย่างไรเพื่อให้มีการสืบทอดประเพณีนิกายเซนกับชาต่อๆกันไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมนิกายเซนกับชาให้ดียิ่งขึ้นเป็นต้น ได้กลายเป็นข้อเสนอใหม่ที่พวกเราพึงตระหนักในปัจจุบันนี้


พิธีเปิดฟอรั่มการประชุมสัมมานาพุทธศาสนานิกายเซนกับชา ครั้งที่ ๘
กับพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชา


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.เหอกวนซิน กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.ซุนจงห้วน กล่าวคำปราศรัยฯ


นางหยางจวี๋ฟาง กล่าวรายงานผลงานของศูนย์วิจัยพุทธศาสนานิกายเซนกับชา


พระอาจารย์กวงฉวน ได้มอบหนังสือแต่งตั้งให้แก่ มร.ซุนจงห้วน และ มร.เหอกวนซิน


สภาพในการการประชุมสัมมานาพุทธศาสนานิกายเซนกับชา ครั้งที่ ๘


ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

839 人数