ข่าวสารล่าสุด

การฝึกอบรมสอนวิธีเล่นหมากล้อมของวัดหลิงอิ่นสื้อประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ ได้เริ่มเปิดสอนอย่างเป็นทางการ

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙ การฝึกอบรมสอนหมากล้อมของวัดหลิ่งอิ่นสื้อประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙ มีพิธีเปิดสอนอย่างเป็นทางการ ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว การสอนหมากล้อมในงวดนี้ ได้รับพระอาจารย์ของทางวัดฯจำนวน ๑๙ รูปที่มีความสนใจต่อหมากล้อมเป็นอย่างยิ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม มร.ซุนกวงหมิง ประธานชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ได้มอบหมายให้ มร.หลูจุ้นเหอ เลขาธิการฯเป็นตัวแทนมาร่วมอวยพร ทั้งนี้ มร มร.เฉินลี่กัง เป็นอาจารย์ดำเนินการสอนในครั้งนี้

การเปิดสอนการเล่นหมากล้อมของวัดหลิงอิ่นสื้อในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้พระอาจารย์ที่มีความสนใจหมากล้อมได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้โอกาสนี้ขยายความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับโลกภายนอก เพื่อเผยแพร่ปรัชญาหมากล้อมเซนให้สังคมโดยรวมได้รู้จักอย่างกว้างขวาง

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหมากล้อมพุทธศาสนาแห่งหางโจวได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๙ ถึงปัจจุบันได้ผ่านมาเป็นเวลา ๑๑ ปีเต็มๆ ใน ๑๑ ปีที่ผ่านมานี้ ภายใต้ปรัชญาหมากล้อมเซนที่รณรงค์โดยพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ในแนวความคิดที่ว่า เห็นหมากไม่ใช่หมาก ได้รับการสรรเสริญและยอมรับอย่างกว้างขวางจากวงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 
สภาพในพิธีเปิดการสอนหมากล้อม


พระอาจารย์จื้อจง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.หลูจุ้นเหอ เลขาธิการ ชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง กล่าวคำปราศรัยฯ


มร. เฉินลี่กัง จากชมรมหมากล้อมแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ดำเนินการสอนฯ


สภาพกิจกรรมในการสอนหมากล้อมฯ


ครูผู้สอนและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหมากล้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

776 人数