ข่าวสารล่าสุด

การสัมมานาเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแห่งหลินอิ่น ครั้งที่ ๘ ได้มีพิธีเปิด ณ วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ช่วงเช้า การสัมมนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแห่งหลินอิ่น ครั้งที่ ๘ เพื่อรำลึกถึงท่านปรมาจารย์หย่งหมิงเอี๋ยนโส้ว เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ๑๑๑๕ ปี และรำลึกถึงปรมาจารย์สายเซนกุ้ยเซินเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด ๑๑๕๒ ปี โดยมีการสัมมานาทางวิชาการนั้น มีพิธีเปิดการสัมมานา ณ ตำหนักเหลียนเติงเก๋อ ของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว พระอาจารย์ ตัวแทนนักวิชาการ และผู้หลักผู้ใหญ่ ท่านผู้มีเกียรติ จากวงการพุทธศาสนา จากแวดวงวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ร่วม ๕๐ กว่าท่าน ได้มีร่วมพิธีเปิดพร้อมทั้งร่วมการสัมมนา แลกเปลี่ยนครั้งนี้ด้วย

พิธีเปิดการสัมมนา มีพระอาจารย์หุ้ยกวน ของวัดหลิงอิ่นสื้อ ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว เป็นประธานในพิธีฯ พระอาจารย์จื้อกวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลิงอิ่นสื้อ ได้เป็นตัวแทนของพระเถระกวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อขึ้นกล่าวคำปราศรัยต้อนรับ โดยขอแสดงความยินดี ต้อนรับ พร้อมทั้งทักทายโอภาปราศรัยต่อผู้หลักผู้ใหญ่ พระอาจารย์ และนักวิชาการทุกท่านที่มาร่วมพิธีฯ

การสัมมนาครั้งนี้ ประเด็นสำคัญได้เน้นหนักในด้านการปฏิบัติธรรมสายเซนควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรมสายแดนสุขาวดีพร้อมกัน ของ ท่านปรมาจารย์ หย่งหมิงเอี๋ยนโส้ว ซึ่งมีแนวความคิดของการผสมผสานระหว่างสายปฏิบัติธรรมต่างๆเข้าหล่อหลอมด้วยกัน รวมทั้งแนวความคิดของการรักชาติ รักศาสนาด้วย ในการนี้ ได้รับบทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น ๒๘ ชิ้น โดยคาดหวังว่าจะเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการแนะนำท่านปรมาจารย์หย่งหมิงเอี๋ยนโส้ว รวมทั้งการวิจัยด้านพระพุทธศาสนาแห่งหางโจวอีกด้วย

 
สภาพในพิธีเปิดการสัมมนานาฯ


พระอาจารย์หุ้ยกวน เป็นประธานดำเนินการสัมมานาฯ


พระอาจารย์จื้อกวง กล่าวคำปราศรัยฯ
สภาพในงานสัมมานาฯ


ท่านผู้มีเกียรติ และนักวิชาการทั้งหลายถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกฯ

883 人数