ข่าวสารล่าสุด

การฝึกอบรมวิธีภาวนาสวดมนต์ด้วยการขับร้องพระพุทธศาสนาจีนได้เปิดการเรียนการสอนที่มณฑลเจ๋อเจียง

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๙ ช่วงเช้า การฝึกอบรมวิธีภาวนาสวดมนต์ด้วยการขับร้องของพระพุทธศาสนาจีนซึ่งมีสมาคมพระพุทธศาสนาจีนเป็นผู้ริเริ่ม มีสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งนครหางโจวช่วยสนับสนุน และฐานแลกเปลี่ยนการเทศนาธรรมของพระพุทธศาสนาจีน วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว และวัดตงหยางเทียนป่าวฉานสื้อ ร่วมกันดำเนินการ นั้น ได้มีพิธีเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ณ วัดตงหยางเทียนป่าวฉานสื้อแห่งเจ๋อเจียง

พระอาจารย์เอี่ยนเจี๋ย รองประธานสมาคมพระพุทธศาสนาจีน มร.หลิวเวย เลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาจีน พระอาจารย์กวงฉวน รองเลขาธิการสมาคมพระพุทธศาสนาจีนและเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มร.โหลวเจี้ยนเทา หัวหน้าสำนักงานศาสนา ที่ ๑ จากคณะกรรมาธิการศาสนามวลชนแห่งมณฑลเจ๋อเจียง ผู้หลักผู้ใหญ่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่นฝ่ายแนวร่วมฯ คณะกรรมาธิการเมืองจินฮว๋า และฝ่ายแนวร่วมฯคณะกรรมาธิการเมืองตงหยาง ยังมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมร่วมทั้งสิ้น ๗๐ กว่าท่าน ได้ร่วมพิธีเปิดการเรียนการสอนการฝึกอบรมวิธีภาวนาสวดมนต์ด้วยการขับร้องของพระพุทธศาสนาจีน ในครั้งนี้

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมวิธีภาวนาสวดมนต์ด้วยการขับร้องของพระพุทธศาสนาจีนในครั้งนี้มี ๖๐ กว่าท่าน ซึ่งมาจากมณฑลและเมืองต่างๆทั่วประเทศ ๑๗ แห่ง โดยล้วนแล้วแต่เป็นพระภิกษุชายที่ออกบวชในพุทธศาสนาจีนทั้งสิ้น ที่รักศิลปะการภาวนาสวดมนต์ด้วยการขับร้องเป็นอย่างยิ่ง มีพื้นฐานในด้านดนตรีพอสมควร ส่วนคณะครูอาจารย์ที่ดำเนินการสอนนั้นประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตราจารย์จากสถาบันดนตรีของนครปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจ๋อเจียง รวมทั้งพระอาจารย์ในแวดวงพุทธศาสนาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการขับร้องภาวนา เป็นต้น

การดำเนินการก่อตั้งการฝึกอบรมวิธีภาวนาสวดมนต์ด้วยการขับร้องของพระพุทธศาสนาจีนนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและเผยแพร่ศิลปะการขับร้องภาวนาของพุทธศาสนา ฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นศิลปินการขับร้องภาวนาพุทธศาสนาจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสัมพันธภาพของพระพุทธศาสนากับโลกภายนอก ผลักดันให้การเผยแพร่พระธรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสรรพสัตว์ให้พัฒนาเจริญรุ่งเรือง ซึ่งได้รับการสนับสนุนและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งจากหน่วยงานแนวร่วมฯของรัฐบาลกลางของจีน


 สภาพในพิธีเปิดการเรียนการสอนฯ


ผู้หลักผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ และพระอาจารย์ที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯ


พระอาจารย์จื้อจง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นจื้อ เป็นผู้ดำเนินการพิธีเปิดการเรียนการสอนฯ


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์เอี่ยนเจี๋ยกล่าวให้โอวาทฯ


ผู้ร่วมพิธีฯ ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1203 人数