ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อจัดพิธีกรรมพุทธศาสนา สวดอวตังสกสูตรเพื่อโปรดวิญญาณพี่น้องชาวจีนที่เสียชีวิตจากการเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอฉางหนิง เมืองอี่ปิง มณฑลเสฉวน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ค.ศ.๒๐๑๙ เวลากลางคืน สี่ทุ่มห้าสิบห้านาที ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่อำเภอฉางหนิง เมืองอี่ปิง มณฑลเสฉวน ระดับของแผ่นดินไหว ๖.๐ จุดที่เกิดแผ่นดินไหวลึก ๑๖ กิโลเมตร โดยมีการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำๆต่อมาอยู่ตลอดเวลา โดยล่าสุดเมื่อเวลาบ่ายสี่โมงของวันที่ ๑๘ มีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ ๑๓ ราย บาดเจ็บ ๑๙๙ ราย ผู้ประสพภัย หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าคน

เมื่อได้ทราบถึงข่าวดังกล่าวข้างต้น พระอาจารย์ทั้งหลายของวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว มีจิตใจผูกพันและเป็นห่วงพื้นที่ประสพภัยอำเภอฉางหนิง เมืองอี่ปิง มณฑลเสฉวน ตลอดหลายวันที่ผ่านมา พระอาจารย์ที่จำวัดจะเฉียดเวลาจากพิธีกรรมศาสนาด้วยการสวดอวตังสกสูตรในแต่ละวัน จัดเวลาอธิษฐานขอพรให้แก่พี่น้องชาวจีนที่ประสพภัยแผ่นดินไหวที่อำเภอฉางหนิง เมืองอี่ปิง มณฑลเสฉวน โปรดวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตให้ไปจุติที่แดนสุขาวดี ขอให้ผู้ที่รอดชีวิตมีสุขภาพพลมัยแข็งแรงสงบสุข ขอให้ภัยพิบัติจงอันตรธานดับสูญเทอญ

1294 人数