ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจวมีพิธีถวายบูชาเนื่องในเทศกาลอุลลัมพนะ

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๙ (ซึ่งตรงกับปฏิทินจีนวันที่ ๑๕ เดือน ๗ ปีกุล) เป็นวันเทศกาลอุลลัมพนะอันเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งยังมีชื่อเรียกต่างๆ เช่น วันพุทธะปีติ วันที่ภิกษุสามารถทำอะไรตามความประสงค์ได้ วันกตัญญูตอบแทนบุญคุณบุพการี เป็นต้น ทางวัดหลินอิ่นสื้อแห่งหางโจวได้ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ เช่น พิธีถวายอุลลัมพนะ สาธยายพระสูตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ พิธีโยคะตันตระเปรตพลี เป็นต้น ภาวนาให้ผู้ที่ยังมีชีวิตทุกคนจงถึงพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปัญญา ส่วนผู้ที่ได้ล่วงลับไปแล้วจงไปจุติที่แดนสุขาวดีเพื่อจักได้ใกล้ชิดกับพระอมิตาภาพุทธเจ้า

 
พระอาจารย์เจี๋ยเหิง และพระอาจารย์อี้กว่าง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ร่วมกันเป็นประธานพิธีฯ
สาธยายพระสูตรภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคลสภาพในพิธีถวายบูชาฯ

1545 人数