ข่าวสารล่าสุด

ฟอรั่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมตตากรุณากตัญญูกตเวทีชนชาติจีนครั้งที่ ๕ได้จัดขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ฟอรั่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมตตากรุณากตัญญูกตเวทีของชนชาติจีนครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของซีรีส์เกี่ยวกับเทศกาลเมตตากรุณากตัญญูกตเวทีของชนาติจีน ได้มีขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว บุคคลจากวงการต่างๆในในแวดวงสังคมได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่ตำหนักจื๋อจื่อถาง แต่ละท่านได้อาศัยมุมมองของตนเองขยายต่อไปยังความหมายแฝงของวัฒนธรรมความเมตตากรุณากตัญญูกตเวที ต่างพากันให้คำแนะนำและข้อแสนอแนะในการสืบสาน พัฒนา ต่อยอดมรดกเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที

ในระหว่างการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมฯ มร.เอี๋ยนเก๋อ รองหัวหน้าบรรณาธิการ สำนักข่าวซินหัว สาขาเจ๋อเจียง ศาสตราจารย์เกาป๋อหยวน จากสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยตั้นเจียงแห่งไต้หวัน มร.เหอสุ่ยฝ่า ศิลปินนามกระเดื่อง รวมทั้ง พระอาจารย์หุ้ยกวน รองอธิการบดีวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งหางโจว ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมอธิบายรายละเอียดความหมายแนวใหม่ของ วัฒนธรรมความกตัญญูกตเวที ในหัวข้อของ การสืบสานความเมตตากรุณาและกตัญญูกตเวทีในยุคใหม่นี้ ร่วมกันขยายความหมายอันแท้จริงของคำว่าเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก


พิธีเปิดฟอรั่มเกี่ยวกับวัฒนธรรมเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที


มร.หวังหมิ่น กรรมการบริหารพรรคฯ สำนักงานข่าวซินหัว กล่าวคำปราศรัยฯ


นางฮว๋างเวย พิธีกรสถานีโทรทัศน์กลางของจีน(CCTV) กล่าวคำปราศรัยฯ


พระอาจารย์จื้อจง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวคำปราศรัยฯ


มร.หลี่ต้าวเซียง จากสภาวัฒนธรรมแห่งชาติจีน กล่าวปาฐกถาฯ


มร.เติ้งลี่กวง จากมหาวิทยาลัยภาษาจีนแห่งฮ่องกง กล่าวปาฐกถาฯ


การให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับวัฒนธรรมเมตตากรุณา กตัญญูกตเวทีฯ

2013 人数