ข่าวสารล่าสุด

เชียนเจียงอิ้นเว่ย งานนิทรรศการอักษรประดิษฐ์และภาพวาดเพื่อสาธารณะกุศลสมัยที่ ๔ ของมูลนิธิหวินหลินเนื่องในโอกาสก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน๗๐ ปี จัดขึ้นที่วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ เชียนเจียงอิ้นเว่ย--งานนิทรรศการอักษรประดิษฐ์และภาพวาดเพื่อสาธารณะกุศลสมัยที่ ๔ ของมูลนิธิหวินหลิน ได้มีขึ้น ณ ตำหนักจื๋อจื่อถาง วัดหลินอิ่นสื้อหางหางโจว โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อ กล่าวเปิดพิธีฯ มร.จางหงหมิง อดีตรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสมัยที่ ๑๑ แห่งมณฑลเจ๋อเจียง นางหลี่จวิน ประธานชมรมศิลปินสตรีประดิษฐ์อักษรจีน มร.จ้าวฮุย รองหัวหน้าบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์วิจิตรศิลป์ เป็นต้น ได้รับเชิญมาร่วมพิธีเปิดพร้อมตัดริบบิ้น มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมการแสดงนิทรรศการฯ และนักประพันธ์เจ้าของผลงานศิลปะภาพวาดและผลงานประดิษฐ์อักษรมาร่วมงานพิธีเปิดราว๑๖๐ กว่าท่าน
 
ศิลปะภาพวาดและผลงานการประดิษฐ์อักษรที่เข้าร่วมงานแสดงในครั้งนี้มีทั้งสิ้น ๒๐๐ กว่าภาพ ประกอบด้วย ภาพวาด การประดิษฐ์อักษร และการแกะสลักตราประทับ รวมสามประเภทใหญ่ๆ มีรูปแบบที่เด่นชัด เนื้อหาหลากหลาย ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ที่เห็นถึงบุคคลต่างๆจากวงสังคมในมณฑลเจ๋อเจียงมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประจักษ์พยานเห็นถึงประเทศจีนได้เจริญรุ่เงรือง ร่ำรวยและแข็งแกร่งขึ้นมา สะท้อนให้เห็นถึงประชาชนรากหญ้ามีความรักประเทศชาติและการแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้น


สภาพในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการฯ


พระเถระกวงฉวน กล่าวคำปราศรัยฯ

ผู้ร่วมงานเดินชมผลงานศิลปะภาพวาดและการประดิษฐ์อักษรฯ

1449 人数