ข่าวสารล่าสุด

พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อได้รับนิมนต์ไปร่วมงานสัมมานาเรื่อง “การสัมมานาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีของสมณะ” ที่ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๕ – ๖ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๙ พระอาจารย์กวงฉวน เจ้าอาวาสวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว ได้รับนิมนต์จาก Shugan Jain ประธานสถาบันวิจัยเกี่ยวกับศาสนาเชนระหว่างประเทศแห่งประเทศอินเดีย ได้เดินทางไปร่วมงานสัมมานาเรื่อง “การสัมมานาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีของสมณะ” ที่ Navalveerayatan เมือง Pune ประเทศอินเดีย

วันที่ ๕ ตุลาคม ช่วงเช้า ๑๐ นาฬิกา เวลาท้องถิ่น “การสัมมานาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีของสมณะ” ที่ Navalveerayatan เมือง Pune ประเทศอินเดีย ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในช่วงเช้า พระอาจารย์กวงฉวนได้แสดงปาฐกถาหัวข้อหลักเรื่อง การสืบทอดและการตีความจิตวิญญาณของสมณะในประเทศจีน ท่านได้ใช้การสืบทอดจิตวิญญาณของสมณะเป็นเสาหลักในการวิเคราะห์แนวความคิดของสมณะในประเทศอินเดียที่มีผลต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นต้น ได้กล่าวถึงภาพรวมของแนวความคิดด้านปรัชญาของสมณะสายหลักๆ ได้เน้นในประเด็นที่ว่าแนวความคิดสมณะได้แพร่ขยายเข้าสู่ประเทศจีนพร้อมกับพระพุทธศาสนาและหล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของจีน ซึ่งทำให้แนวความคิดของสมณะได้รับการสืบทอดและพัฒนาต่อๆกันมาในประเทศจีน

งานสัมมานาครั้งนี้จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยศาสนาเชนนานาชาติแห่งอินเดีย โดยมีสถาบันวิจัยตะวันออกPune Bhandarkar ช่วยร่วมจัดด้วย มีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆทั่วโลกร่วม ๖๐ ท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้


พิธีเปิด “การสัมมานาวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับธรรมเนียมประเพณีของสมณะ”


พระอาจารย์กวงฉวน กล่าวคำปราศรัยในพิธีเปิดฯ


พระอาจารย์กวงฉวน แสดงปาฐกถาฯ


สภาพการร่วมแสดงความคิดเห็นในงานสัมมานาฯ


พระอาจารย์กวงฉวน ได้มอบของระลึกให้แก่ Shugan C. Jain
ประธานสถาบันวิจัยเกี่ยวกับศาสนาเชนระหว่างประเทศแห่งประเทศอินเดีย และภริยา


พระอาจารย์กวงฉวนมอบของระลึกให้แก่ ดร.Abhay Firoda


พระอาจารย์กวงฉวนถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมงานสัมมานาฯ

1922 人数