ข่าวสารล่าสุด

เสียงดนตรีในรูปแบบสวดมนต์ขับร้องของพระพุทธศาสนาจีนดังกระหึ่มก้องอเมริกันลินคอล์นเซ็นเตอร์

ค่ำคืนวันที่ ๑๒ ตุลาคม ค.ศ.๒๐๑๙ ตามเวลาท้องถิ่น การแสดงดนตรีในรูปแบบสวดมนต์ขับร้องของพระพุทธศาสนาจีนในอรรถบทของการภาวนาเพื่อสิริมงคล ได้ดังกระหึ่มก้อง หอDavid Geffen Hall ของอเมริกันลินคอล์นเซ็นเตอร์แห่งนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะผู้แสดงของการแสดงดนตรีขับร้องสวดมนต์แบบพระพุทธศาสนาจีนที่เดินทางไปแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้วยพระอาจารย์ร่วมร้อยรูปจากวัดเส้าหลินแห่งเขาทรงซาน วัดเสี้ยงกั๋วสื้อแห่งเมืองไคเฟิง วัดหย่งเหอกง(วัดลามะ)แห่งนครปักกิ่ง วัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว และวัดจ่งโฝวสื้อแห่งแคว้นสิบสองปันนา โดยรายการที่แสดงประกอบด้วย การขับร้องประสานเสียงภาวนาเพื่อเป็นสิริมงคล การสวดมนต์สามภาษาหลักของพระพุทธศาสนาจีน การขับร้องประสานเสียงสวดมนต์ลั่นระฆัง การแสดงกังฟูเรื่อง ฉานอู่เฉียนคุน การแสดงดนตรีเรื่องไป๋หม่าถัวจิง การขับร้องประสานเสียงเรื่องหวินไหลจี๋ การแสดงละครเรื่องปรัชญาเกี่ยวกับชาของหวินหลิน การขับร้องประสานเสียงเรื่องอักขระอวตังสกะ การขับร้องประสานเสียงบทเพลงแห่งพระรัตนตรัย การขับร้องประสานเสียงพุทธนามของพระอมิตภาพุทธเจ้า เป็นต้น รวมทั้งหมด ๑๓ รายการ

การสวดมนต์แบบขับร้องเป็นวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาที่เกิดจากหล่อหลอมเข้าด้วยกันกับดนตรีพื้นบ้านดั้งเดิมของประเทศจีน เป็นสัญลักษณ์ดนตรีตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจีน นิยมใช้ในการสาธยายขับร้องเพื่อสรรเสริญสักการะพระพุทธและพระโพธิสัตว์ เวลาทำวัตร ณ พระอุโบสถและเวลามีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ ซึ่งได้กลายเป็นระบบของตัวเอง มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะ เนื้อหาอุดมสมบูรณ์หลากหลาย เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของพระพุทธศาสนาที่ได้หล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของจีนได้อย่างกลมกลืน

การแสดงดนตรีขับร้องในครั้งนี้ มีคณะศิลปะการขับร้องสวดมนต์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนร่วมกับสมาคมพระพุทธศาสนาจีนแห่งสหรัฐอเมริกา โดยมีวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งนครหางโจว ประเทศจีนและวัดฝ่าหวังสื้อแห่งนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสมาพันธ์พระพุทธศาสนาแห่งสหรัฐอเมริการ่วมกันช่วยจัดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการประชุมฟอรั่มพระพุทธศาสนาระหว่างสามประเทศคือ จีน อเมริกาและ แคนาดา ประจำปี ค.ศ.๒๐๑๙สภาพในสถานที่ที่แสดงดนตรีฯ


พระอาจารย์ซินอิ้น จากวัดหลิงอิ่นสื้อแห่งหางโจว กับ
พระอาจารย์เหิงสือ สหรัฐอเมริกา ร่วมกันดำเนินรายการการแสดงฯ


การแสดงกังฟูของเส้าหลิน

พระอาจารย์จากสามภาษาหลักแห่งพระพุทธศาสนาในจีนร่วมเว
ทีแสดงศิลปะการขับร้องสวดมนต์พระพุทธศาสนา


ทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

1590 人数