ข่าวสารล่าสุด

คณะดนตรี วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว วัดหลิงหยิ่นซื่อ 
เปิดชั้นเรียนอบรมพรหมปาฐะ (วิธีการสวดมนต์แบบจีน)


6373111831794692335107963.jpeg

เมื่อวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2020 ช่วงเช้าที่ผ่านมา พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน รองเลขาธิการพุทธสมาคมจีน ประธานพุทธสมาคมจีนเมืองหางโจว อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนศึกษาเมืองหางโจว เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถา โดยมีศาสตราจารย์ นายหยาง จิ่วหัว รองอธิการบดีวิทยาลัยการดนตรี มณฑลเจ้อเจียง กล่าวแสดงความยินดี                พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนแสดงปาฐกถามีความว่า ในช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา วงการพุทธศาสนาเมืองหางโจวได้ยกให้พรหมปาฐะเป็นศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่งในการเชื่อมสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนในต่างแดนตลอดจนชาวพุทธทั่วโลก จึงจัดให้มีคณะพรหมปาฐะขึ้นหลายคณะ เพื่อเดินทางไปเผยแพร่การสวดมนต์และวัฒนธรรมพุทธแบบจีน ในหลาย ๆ ประเทศ และในแต่ละสถานที่ตามวาระโอกาส ทำให้เกิดการเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน และงานแสดงการขับร้องพรหมปาฐะ

                เดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 2005 วงการพุทธศาสนาเมืองหางโจว ร่วมกับคณะสรรเสริญเจริญชัยมงคลคาถาพรหมปาฐะ วัดโฝวกวงซัน ไต้หวัน ได้นิมนต์คณะพระธรรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงกว่าร้อยรูป ร่วมกันจัดการแสดงธรรมเพื่อโปรดมหาชน ณ โรงละครเมืองหางโจว ในนาม “งานชุมนุมดนตรีสายใยรักวัฒนธรรมพุทธสองแผ่นดินจีน-ไต้หวัน” อลังการงดงามเป็นที่ตื่นตาบันเทิงใจ

                เดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 2014 คณะพุทธศิลป์เมืองหางโจว ได้ตอบรับคำเชิญให้เดินทางไปยังประเทศกรีซ  เพื่อเข้าร่วมเทศกาลดนตรีนานาชาติครั้งที่ 20 ในชุดการแสดงฟ้อนรำพิธีเปิดงานขับร้องพรหมปาฐะ ซึ่งได้รับคำชื่นชมและตอบรับอย่างดีเยี่ยม

                เดือนตุลาคม ปีค.ศ. 2019 สมาคมวิจัยพุทธศาสน์ 3 ประเทศได้แก่จีน แคนนาดาและอเมริกาได้เปิดความร่วมมือกัน โดยมีพุทธสมาคมจีนเป็นเจ้าภาพหลัก และวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เป็นผู้จัดงานชุมนุมดนตรีพรหมปาฐะพุทธศาสนาจีน ๑ ชุดการแสดงในชื่อว่า “ขอวิงวอนพระองค์ประทานสุข” ณ ศูนย์การแสดงศิลปะลินคอล์น ย่านลินคอล์นสแควร์ เขตแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนี้ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนวงการ บัตรขายหมดพลันทันใด          เพื่อเป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ของประเทศจีนอันมีอัตลักษณ์เฉพาะตนให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเสริมสร้างบุคคลากรผู้สนใจในพรหมปาฐะ ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกตรงมากยิ่งขึ้น ปีค.ศ. 2019 วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว ยึดมั่นในมาตรฐานทางการศึกษาระดับสูง จึงได้เตรียมความพร้อมที่จะเปิดสาขาวิชาดนตรี และในปีค.ศ. 2020 คณะภาควิชาดนตรี วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว จึงได้เปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรก

                คณะภาควิชาดนตรี วิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว ได้กำหนดให้พรหมปาฐะเป็นศิลปะที่ควรสืบทอด และควรได้รับการดูแลเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์กับความรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งของจีน พระธรรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในการขับร้องพรหมปาฐะขั้นพื้นฐานแล้ว จำนวน 25 รูปของวัดหลิงหยิ่นซื่อ ก็ได้เข้าร่วมการอบรมภาคปฏิบัติในชั้นเรียนนี้ด้วย นับเป็นบุคลากรทางการศึกษาพรหมปาฐะรุ่นแรก ที่ได้เข้ารับการอบรมกับคณะภาควิชาดนตรี วิทยาลัยพุทธศาสนา เมืองหางโจวแห่งนี้                หลายปีมานี้ ศิลปะพรหมปาฐะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของพุทธศาสนา เมืองหางโจว ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทุกภาคส่วนทั้งในระดับเมืองและระดับมณฑล พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนจึงได้กล่าวขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมเหล่านั้นจากใจจริง ขณะเดียวกัน ท่านก็ยังกล่าวขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งชั้นเรียนนี้ ทั้งทางด้านทุนทรัพย์และด้านกำลังจากใจจริงด้วยเช่นกัน

พระธรรมจารย์กวงเฉวียนส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกฝนในชั้นเรียนพรหมปาฐะอย่างเต็มที่ เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้รู้จักคุณค่าและเห็นความสำคัญของพรหมปาฐะ ทั้งยังจะได้ฝึกฝนวิธีการขับร้องและเทคนิคขั้นพื้นฐานของพรหมปาฐะอีกด้วย ทำให้วิธีการขับร้องพรหมปาฐะสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน เป็นความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของพรหมปาฐะ และเป็นสร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่การสืบสาน รักษา และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศจีน


1565 人数