ข่าวสารล่าสุด

คณะจากวิทยาลัยเมฆวนา (หวินหลินซูเยวี่ยน) เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานของท่านหลี่ซูถง อำเภอผิงห

640.png

ปีค.ศ. ๒๐๒๐ เป็นปีมหามงคลวาระครบรอบ 1๔0 ปีชาตกาล พระธรรมาจารย์หงอี พระมหาเถระผู้ทรงพระวินัยแห่งยุคร่วมสมัย เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คณะนักศึกษาของชั้นเรียนวรรณคดีแห่งชาติเมฆวนา ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยเมฆวนา ได้เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานของท่านหลี่ซูถง อำเภอผิงหู เมืองเจียซิง เพื่อร่วมรำลึกถึงพระธรรมาจารย์

640-7.jpeg

หลี่ซูถง เป็นนามเดิมของพระธรรมาจารย์หงอี ผู้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อขบวนการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่ของจีน และเป็นผู้มีความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้าน เช่นจิตรกร นักการศึกษา นักปรัชญา นักปฏิวัติและปฏิรูป ทั้งยังเป็นแบบอย่างของผู้ที่มีความสามารถผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนากับวัฒนธรรมประเพณีจีนที่ดียิ่ง จึงถือได้ว่าท่านเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเลื่องลือที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแบบจีนยุคร่วมสมัย

640-5.jpeg

อนุสรณ์สถานของท่านหลี่ซูถง อำเภอผิงหู ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. ๒๐๐๔ ภายในเก็บรักษาวัตถุอันทรงคุณค่าไว้ประมาณ ๑๖๐ ชิ้น โดยมีของสำคัญที่เก็บรักษาไว้คือจดหมายเหตุและพระธรรมคัมภีร์ต่างๆ ที่พระธรรมาจารย์ทำการคัดลอกไว้ด้วยลายมือพู่กันจีนของท่านเอง หนึ่งในนั้นคือ “คัมภีร์จุลสุขาวดีวยูหสูตร” ที่ท่านคัดลอกไว้แบ่งออกเป็น ๑๖ ภาพแขวน นับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่ทรงคุณค่าที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่อย่างสมบูรณ์ อาจเรียกได้ว่า “เป็นแก้วมณีแห่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้ก็ว่าได้”

640-6.jpeg

กิจกรรมเยี่ยมชมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจจากพระธรรมาจารย์กวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ ในการนี้พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้ตั้งใจเขียนคำอุทิศเพื่อร่วมรำลึกในวาระครบรอบ 1๔0 ปีชาตกาล ของพระธรรมาจารย์หงอี โดยมีพระธรรมาจารย์หุ่ยเฉิง แห่งวิทยาลัยเมฆวนาเป็นตัวแทนในการส่งมอบบทกวีอันทรงคุณค่านี้ไว้ให้แก่อนุสรณ์สถาน นายหวังเวยจวิน ประธานอนุสรณ์สถาน เป็นตัวแทนให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้กล่าวขอบพระคุณพระธรรมาจารย์กวงเฉวียนที่ได้เมตตาส่งมอบบทกวีอันทรงคุณค่านี้

640-3.jpeg

สมัยที่พระธรรมาจารย์หงอียังมีชีวิตอยู่นั้น ท่านมีเหตุบุญสัมพันธ์อันพิเศษยิ่งกับวัดหลิงหยิ่นซื่อเมืองหังโจว ด้วยว่าวัดหลิงหยิ่นซื่อเป็นวัดที่ท่านเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ ทางวัดจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกถึงท่านอยู่บ่อยครั้ง เพราะหวนคนึงถึงพระมหาเถระรูปนั้นอย่างสุดซึ้งเสมอมา เช่นเมื่อปีค.ศ.๒๐๐๗  ได้จัดกิจกรรมงานกลางแปลงในหัวข้อ “งานชุมนุมดนตรีครบรอบ ๖๕ ปี การนิพพานของพระธรรมาจารย์หงอี” ในปีค.ศ. ๒๐๑๘ ได้จัดงานรับศีล เนื่องด้วยรำลึกวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การอุปสมบทของพระธรรมาจารย์หงอี และในปีเดียวกันนั้นเองก็ยังได้จัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดการศึกษาพระวินัยของพระธรรมาจารย์หงอีกับการลงมือปฏิบัติจริง” เป็นต้น

640-4.jpeg


1577 人数