ข่าวสารล่าสุด

งานเทศกาลวัฒนธรรม 
“เมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีน”
ครั้งที่ ๖ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ 
ณ เมืองหังโจว จบบริบูรณ์

640.jpeg

            งานเทศกาลวัฒนธรรม “เมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีน” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ เมืองหังโจวเป็นเวลาทั้งสิ้น ๕ วัน ภายในงานจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณในคุณความดีของ “บุคคลผู้เป็นต้นแบบเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีนประจำปี ค.ศ.๒๐๒๐” และจัดให้มีงานเสวนาวัฒธรรมเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีนประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ในหัวข้อเสวนาเรื่อง “คุณภาพชีวิตที่ดีหลังพ้นวิกฤตยุคโรคระบาดกับการดูแลผู้สูงอายุ” กับ “แบบอย่างเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมของชาวจีนที่ส่งผลต่อประชาคมโลก”

 

640-1.jpeg

 
             สำหรับงานเทศกาลวัฒนธรรมเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีนครั้งที่ ๕ ที่ผ่านมา ได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบ ซึ่งเป็นผู้มีเมตตาคู่ความกตัญญู จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ท่าน แต่สำหรับในปีนี้มีเพิ่มเติมอีกจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ท่าน จำแนกเป็นรายบุคคลและหมู่คณะ ซึ่งผู้รับรางวัลนี้จะได้รับการขนานนามว่า “บุคคลผู้มีเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีน” โดยคัดเลือกบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ทุกๆ สาขาอาชีพ จากทั้งในและนอกประเทศจีน อาทิเช่น คุณหลิวเต๋อเหวิน ผู้สานต่อปณิธานอันแรงกล้าของเหล่าทหารอาวุโสแห่งเกาะไต้หวัน ที่ปรารถนาจะกลับมาตุภูมิในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งท่านได้เดินทางเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างสองแผ่นดินนี้มาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีแล้ว คุณจางจวิ้นหลาน นักข่าวผู้เดินทางเข้าออกถิ่นทุรกันดารในหุบเขาต้าเหลียงซานมากถึง ๓๓ ครั้ง ทำให้ผู้ยากไร้จำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้รับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังมีอีกหลายคณะเช่น ศูนย์ดูแลเด็กยากไร้ผู้ถูกทอดทิ้ง คือ บ้านสายใยรักซองจดหมายสีฟ้า ซึ่งใช้รูปแบบในการส่งจดหมายช่วยเหลือเด็กยากไร้ผู้ถูกทอดทิ้งให้ได้เปิดความในใจ สลายความอึดอัดภายใต้จิตใจที่บอบช้ำ ทีมช่วยเหลือและบริการผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในเมืองอู๋ฮั่น เป็นตัวแทนในการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค หน้ากากอนามัย และข้าวของเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ เพื่อบริจาคให้แก่ผู้เฒ่าคนชราผู้อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพัง ในช่วงที่มีโรคระบาด

 

            สำหรับบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อสังคมแล้วได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “เมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีนประจำ ค.ศ.๒๐๒๐” มีรายนามดังต่อไปนี้

 

640-2.jpeg

 

๑. สมาพันธ์องค์กรเพื่อวีรชนผู้กล้าต้านภัยโรคระบาด

640.png

 

๒. คุณหมอน่าหน้า

     ผู้เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพจีน -ฝรั่งเศสต้านภัยสู้ไวรัส

 

640-1.png

 

๓.  คุณหลินกวง

     นักธุรกิจ ผู้อุปถัมภ์นักศึกษาชาวจีนแลกเปลี่ยนทั่วประเทศอเมริกา

 

640-2.png

 

๔. คุณจางจวิ้นหลาน

    นักข่าว ผู้เป็นมารดาแห่งเขาเหลียงซาน ให้การอุปถัมภ์การศึกษาแก่ผู้ยากไร้

 

640-3.png

 

๕. บ้านสายใยรักซองจดหมายสีฟ้า

    เป็นศูนย์ดูแลเด็กยากไร้ผู้ถูกทอดทิ้ง

 

640-4.png

 

๖. คุณจางเป่าเยี่ยน

     ผู้ริเริ่มเว็บไซด์ตามหาลูกกลับบ้าน เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกลักพาตัวให้ได้กลับสู่อ้อมอกของผู้ปกครอง

 

640-5.png

 

๗. คุณหลิวเต๋อเหวิน

     ผู้ขับเคลื่อนความปรารถนาของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย ให้แก่เหล่าบรรดาทหารอาวุโสแห่งเกาะไต้หวัน

     

640-6.png

 

๘. ทีมช่วยเหลือและบริการผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในเมืองอู๋ฮั่น

 

640-7.png

 

๙. คุณโจวจางจือ

    ยอดคนกตัญญูเจ้าของวลีเด็ด “การทำดีนั้นควรเริ่มต้นที่การรู้จักความกตัญญูกตเวทีเป็นอันดับแรก”

 

640-8.png

 

๑๐. คุณหว่างเป่าจู

       คุณพ่อจอมโหดของลูกน้อยผู้พิการทางสมอง

 

 

640-3.jpeg

 

คุณซ่งป๋อชาน หัวหน้าทีมแพทย์ช่วยเหลือชุดที่ ๒ ของหูเป่ย มณฑลเจ้อเจียง เป็นตัวแทนทีมแพทย์วีรชนคนกล้าผู้พิชิตโรคระบาด เข้ารับรางวัล

 

            คณะวีรชนผู้กล้าต้านภัยโรคระบาดก็ได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีนในครั้งนี้ด้วย ในการนี้คุณซ่งป๋อชาน หัวหน้าทีมแพทย์ช่วยเหลือชุดที่ ๒ ของหูเป่ย มณฑลเจ้อเจียง รองอธิการบดีและผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้อเจียง ขึ้นเวทีเพื่อเข้ารับรางวัลในรายการสด  พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ประสบการณ์การสนับสนุนที่ยากะลืมได้ของหูเป่ย”

 

640-4.jpeg

คุณเซี่ยชุนผิง รองนายกสมาคมสำนักหนังสือพิมพ์จีน

 

             คุณเซี่ยชุนผิง รองนายกสมาคมสำนักหนังสือพิมพ์จีน กล่าวปาฐกถาว่า ในเทศกาลวัฒนธรรมนี้ การคัดเลือกผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวแทนด้านความเมตตาและความกตัญญูทางวัฒนธรรม ต้องยึดหมั่นในหลักการที่ว่า “น้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน” กล่าวคือต้องเป็นผู้ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน มุ่งเน้นการนำเอาความงดงามทางด้านวัฒนธรรมจีนที่มีลักษณะพิเศษโดดเด่นกับลักษณะภายในที่มีความลุ่มลึกให้ปรากฏต่อสายตาประชาคมโลก

 

640-5.jpeg

คุณเหลียนเสี่ยวหมิ่น ประธานสหพันธ์สมาคมชาวจีนโพ้นทะเลผู้ประสงค์กลับมาตุภูมิ มณฑลเจ้อเจียง


             คุณเหลียนเสี่ยวหมิ่น ประธานสหพันธ์สมาคมชาวจีนโพ้นทะเลผู้ประสงค์กลับมาตุภูมิ มณฑลเจ้อเจียง กล่าวว่า “เกียรติยศอันรุ่งโรจน์สามารถเห็นได้จากการกระทำของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีเหล่านี้ พวกเขาไม่เพียงแต่ทำความดีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่พวกเขาเหล่านั้นกลับยืนยัดทำความดีมาชั่วชีวิต และตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ไม่ว่าชีวิตนี้จะอยู่ ณ แห่งหนตำบลใด ไม่ว่าชีวิตนี้จะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานใด ขอเพียงแค่มีจิตสาธารณะนี้เท่านั้น ขอเพียงแค่ทุกๆ คนมอบความรักที่ตนมีสักเล็กน้อยอุทิศให้กับสังคม ความงดงามที่หาที่เปรียบมิได้ย่อมกลับมาสู่โลกใบนี้อย่างแน่นอน”

 

640-6.jpeg


พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว


            พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว แสดงปาฐกถาความว่า วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว มุ่งเน้นและยืนยัดในการนำเอาพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมจีน สั่งสมผลงานจนทำให้วัดมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ภายใต้หลักการ “บัญชรแห่งเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรม” เพื่อทำให้เจ้อเจียง “เป็นเสมือนหน้าต่างที่สำคัญของระบอบแนวคิดสังคมนิยมที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องมุ่งมั่นเพื่อสร้างคุณูปการแก่ยุคสมัยใหม่นี้อย่างรอบด้าน” ด้วยการอุทิศปัญญาและกำลังแรงอันมีค่ายิ่งเพื่อพระพุทธศาสนาและเพื่อมหาชน ท่านกล่าวอีกว่า “ วัดหลิงหยิ่งซื่อมีโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์กล่าวคือการจัดสร้าง “เมฆวนาบุญสถาน” ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหังโจวและทั่วประเทศได้มีอาศัยปฏิบัติธรรมที่สงบและมีคุณภาพที่ดี และเหมาะสมกับสำหรับผู้สูงอายุ ท่านพระธรรมาจารย์กวงเฉวียนเน้นย้ำว่า “ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมเมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีนนี้ก็ดี หรือการจัดสร้าง “เมฆวนาบุญสถาน” นั้นก็ดี ทั้งหมดคือโพธิจิตของพวกเราที่หวังให้ทุกคนได้พบกับรักที่ยิ่งใหญ่ เมื่อพบแล้วก็ขอให้รักษารักที่ยิ่งใหญ่นั้นไว้ตราบนานเท่านานจวบจนกัลปาวสาน”

 

640-7.jpeg

             วันเดียวกันนั้นเอง จัดให้มีงานเสวนาทางวัฒนธรรม “เมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมแห่งชาติจีน” ครั้งที่ ๖ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยมีคุณหลี่จื้อหง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการกำหนดนโยบายแผนการวิจัยสมาคมผู้สูงอายุจีน ผู้อำนวนการใหญ่ศูนย์วิจัยสมาคมผู้สูงอายุคลังปัญญาแห่งผานกู่ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิสภากาชาดจีน และคุณเหลียงชุนเสี่ยว คณะกรรมการวิชาการวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา ทั้งสองท่านแยกกันแสดงปาฐกถาพิเศษ

640-8.jpeg

            ในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพชีวิตที่ดีหลังพ้นวิกฤตยุคโรคระบาด เมตตาวิถีกตัญญุตาธรรมกับงานดูแลผู้สูงอายุ” คุณจัวหย่งเยว่ ประธานสมาคมศูนย์บริการทางการแพทย์สาขาย่อยของสมาคมบริการดูแลผู้สูงวัยให้อยู่ดีมีสุขในสังคมจีน ร่วมกับคุณเฉินซินอวี้ ผู้อำนวยการใหญ่หน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจ้อเจียง คณะกรรมการและรองเลขาธิการการดูแลผู้สูงอายุ สาขาย่อยของสมาคมแพทย์ศาสตร์จีน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันเปิดประเด็นในวงสนทนา โดยให้คำเสนอแนะและข้อคิดเห็นให้หัวข้อเรื่อง “รูปแบบใหม่” ในการดูแลผู้สูงอายุจีน


1565 人数