ข่าวสารล่าสุด

“คุยสบายสไตล์พุทธศาสนาแบบจีนนิยม” 
 บรรยายโดยพระธรรมาจารย์กวงเฉวียน ณ โพธิวันเสวนาคาร

640.jpeg

         ยามบ่ายของวันที่ ๒๓ เดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๒๐ ที่ผ่านมา พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน รองประธานพุทธสมาคมจีนมณฑลเจ้อเจียง เจ้าอาวาสวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหังโจว ให้เกียรติเดินทางมายัง “โพธิวันเสวนาคาร” ณ พุทธสมาคมจีน มณฑลเจ้อเจียง พร้อมทั้งเป็นประธานบรรยายในหัวข้อเรื่อง “คุยสบายสไตล์พุทธศาสนาแบบจีนนิยม” พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนได้บรรยายถึง “หลักการประพฤติตนให้ดีงามและเคารพกฎหมายบ้านเมือง สำหรับวงการพุทธศาสนาต้องมุ่งมั่นให้เกิดการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม ปฏิบัติชอบด้วยหลักพระธรรมวินัย กล่าวคือวงการพุทธศาสนาต้องมีสติในการรับมือสำหรับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้ามไปข้างหน้าตามกาลเวลา เป็นการขับเคลื่อนพุทธศาสนาแบบจีนนิยมในยุคสมัยปัจจุบันนี้ต่อไปไปมิให้ขาดช่วง” ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้น และรายละเอียดทั้งหมดของการบรรยายซึ่งมีการยกกรณีตัวอย่างพุทธศาสนาแบบจีนที่ปรากฏอยู่บนหน้าประวัติศาสตร์ในยุคโบราณจวบจนยุคร่วมสมัย และสำหรับพุทธศาสนายุคปัจจุบันจะสามารถยืนหยัดบนวัฒนธรรมจีนได้อย่างไร แล้วขับเคลื่อนไปในทิศทางใดเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง

 พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนให้อธิบายว่า นับตั้งแต่ที่พุทธศาสนาสืบทอดจากดินแดนตะวันตกและอินเดียเข้ามาเผยแผ่ในแผ่นดินจีนระหว่างช่วงยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและฮั่นตะวันออก ไม่ใช่แค่พุทธศาสนาแบบอินเดียเท่านั้นที่ถูกย้อมด้วยสีสันของวัฒนธรรมจีน แต่ทว่าตัวพุทธศาสนาเองก็เข้าไปซึมซาบในวัฒนธรรมจีนชนิดที่เรียกได้ว่า “หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งได้อย่างเงียบสงบ”  ไม่ว่าจะเป็นปรัชญา ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม วรรณคดี การศึกษา อักขราวิจิตร จิตรกรรม ศิลปะการต่อสู้ สถาปัตยกรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น ในทุกระดับทุกสถานทุกสิ่งในวัฒนธรรมจีนต่างก็ได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนาทั้งนั้น พุทธศาสนาแบบจีนนิยมคือผลผลิตที่เกิดจากการปรับตัวให้เหมาะสมของพุทธศาสนาเมื่อต้องอยู่ภายใต้กรอบอารยธรรมในต่างแดน และยังสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมจีนที่ถูกดูดซึมและเปลี่ยนแปลงไปด้วยปัญญาและปณิธานของอารยธรรมที่มาจากต่างถิ่น

640-1.jpeg

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนยังได้อธิบายอีกว่า พุทธศาสนาแบบจีนนิยมเป็นทางจำเป็นที่ต้องผ่านไปให้ได้ของพัฒนาการในตัวพุทธศาสนาเอง และทิศทางของวัฒนธรรมจีนที่ต้องยืนหยัดคือผลสรุปของบทเรียนที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์พัฒนาการทางศาสนาของประเทศเรา(จีน) ซึ่งผลลัพธ์ของมันได้กลายเป็นพันธุกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกสั่งสมมาอย่างยาวนาน และถูกพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ

พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนจึงชี้ให้เห็นว่า ในยุคสมัยแห่งการพัฒนาสำหรับพุทธศาสนายุคปัจจุบันแล้ว อาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและเป็นความท้าทาย ขอเพียงแค่มีกิจกรรมที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังพัฒนา มีความกระตือรือร้นที่จะเข้าไปอยู่ในสังคม เผยแผ่พระธรรมเพื่อยังประโยชน์แก่มหาชน บริการงานสังคมในด้านต่าง ๆ   จึงจะสามารถเป็นศาสนาที่ทรงคุณค่า ที่สามารถรักษาพุทธศาสนาและผูกสัมพันธ์กับมวลชนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการอุทิศเพื่อสืบอายุพุทธศาสนาให้พัฒนาต่อไปได้อย่างเหมาะสมหยั่งยื

640-2.jpeg

         และตามรายงานที่ทราบมานั้น พุทธสมาคมจีนแห่งมณฑลเจ้อเจียงกำลังจะเปิดตัวงานบรรยายชุดพิเศษนี้ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดต่อไป


1559 人数