ข่าวสารล่าสุด

ข่าวเด่นทันเหตุการณ์: คณะพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว 
จัดพิธีเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑

 

图片1.png

บ่ายของวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา คณะพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว จัดพิธีเปิดการเรียน

การสอนภาคฤดูใบไม้ผลิ ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ โดยมีแขกผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมพิธีดังรายนามต่อไปนี้

คุณหนีเว่ยตง รองผอ.คณะกรรมาธิการศาสนาแห่งชนชาติมณฑลเจ้อเจียง คุณกัวเจียหมิง นักวิจัย

ชำนาญการระดับ ๒ ศาสนา ๓ แผนก ของคณะกรรมาธิการศาสนาแห่งชนชาติมณฑลเจ้อเจียง คุณเว่ยเวย นักวิจัยชำนาญการระดับ ๓ คุณหูเซิ่งจวิน ผู้อำนวนการสำนักงานกรมการศาสนาแห่งชาติ

ประจำเมืองหางโจว พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน อธิการบดีคณะพุทธศาสตร์เมือ

ภายในงาน พระธรรมาจารย์เจี้ยฝ่าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระธรรมจารย์กวง

เฉวียน คณบดีพุทธศาสตร์ เมืองหางโจว กล่าวรายงานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประกาศรายนามของผู้

ที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๐๒๐ ทั้งระดับคณะผู้มีสิทธิเข้ารับรางวัลก่อนและระดับรายบุคคล

ข้อที่ ๑. หวังให้ชาวคณะพุทธศาสตร์เมืองหางโจวต้องมีจิตสาธารณะ มุ่งสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว

ประเทศชาติ โดยไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลัง ชาวคณะพุทธศาสตร์เมืองหางโจวในวันนี้ต้องนำความรู้ที่ได้

จากการศึกษามาพัฒนาสร้างความรุ่งเรืองให้กับพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนาที่ดูโบราณคล่ำครึกกลับ

มามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยดำเนินตามรอยพระโพธิสัตว์ด้วยการมีจิตใจอุทิศให้มวลชนทั่วทั้งแผ่นดิน

คิดถึงสรรพสัตว์ สร้างคุณค่าเพื่อครอบครัวและประเทศชาติ

ข้อที่ ๒. หวังให้ชาวคณะพุทธศาสตร์เมืองหางโจวต้องรักษาอุดมการณ์ยึดมั่นในความดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อ

เกื้อกูลให้มากขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัณฑิตทุกท่านต้องออกไปใช้ชีวิตตามแต่ละหน้าที่ของตน ๆ

845 人数