ข่าวสารล่าสุด

วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว จัดพิธีธรรมะสันนิบาตอำนวยพร 
เพื่อขอพรให้สถานการณ์โรคระบาดในประเทศอินเดียสลายไปในเร็ววัน

微信图片_20210501104011.jpg

          เวลาเที่ยงตรงของวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน ปีค.ศ.2021 ที่ผ่านมา คณะพระธรรมาจารย์ผู้จำพรรษาในวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว มาประชุมพร้อมกัน ณ พระมหาวีระรัตนวิหาร เพื่อร่วมสวดสาธยายพุทธมนต์อำนวยพรแก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศอินเดีย ตามแบบอย่างพุทธประเพณีโดยพร้อมเพรียง การนี้ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้พระรัตนตรัยพิทักษ์ปวงประชา ปัดเป่าสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลก ประชาชนโลกอยู่ร่วมเย็นเป็นสุข ผู้วายชนม์กลับสู่สุขาวดีพุทธเกษตรอันเป็นบรมสุข

微信图片_20210501104050.jpg

ภาพ : พระป้ายอันเป็นที่สถิตแห่งพระหลักเมืองชัยมงคล และป้ายประสาทพรสถานการณ์โรคระบาดในอินเดีย สถิตอยู่เบื้องหน้าพระประธาน ในพระมหาวีระรัตนวิหารแห่งวัดหลิงหยิ่นซื่อ

ภาพ : พระป้ายอันเป็นที่สถิตแห่งพระหลักเมืองชัยมงคล และป้ายประสาทพรสถานการณ์โรคระบาดในอินเดีย สถิตอยู่เบื้องหน้าพระประธาน ในพระมหาวีระรัตนวิหารแห่งวัดหลิงหยิ่นซื่อ

มหาชนขอพรปวงพระพุทธะพิทักษ์ทั่ว
อินเดียมีโรคระบาดเช้าวันใหม่ภัยสงบ

微信图片_20210501104109.jpg

ผู้ใดเกิดอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศภัย
ผู้ใดเจ็บอยู่ก็ขอให้สุขภายฟื้นฟูเร็ววัน
ผู้ใดจากไปอยู่ก็ขอให้กลับสู่สุขาวดีพุทธเกษตรอันเป็นบรมสุข


758 人数