ข่าวสารล่าสุด

“ศตวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลงของความฝันจีน นิทรรศการภาพวาดและอักษรศิลป์ทาง
พระพุทธศาสนา เมืองหางโจว” ได้จัดแสดง ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ

微信图片_20210514101027.jpg

บ่ายของวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม ปีค.ศ.2021 ที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองกันอย่าง ครึกครื้นทั่วประเทศ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีการสถาปนาพรรคคอมมิวนิสต์จีน ทางพุทธสมาคม จีนประจำเมืองหางโจวจึงได้จัดแสดงนิทรรศการ “ศตวรรษแห่งความเปลี่ยนแปลงของความฝันจีน นิทรรศการภาพวาดและอักษรศิลป์ทางพระพุทธศาสนา เมืองหางโจว” ณ หอจื๋อจื่อ วัดหลิงหยิ่นซื่อ โดยมีผู้แทนคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมวาระการประชุมครั้งที่ 1 สภากรรมการบริหารพุทธสมาคม จีนสมัยที่ 10 เข้าร่วมพิธีเปิด ณ เมืองหางโจว

微信图片_20210514101342.jpg

คณะบุคคลจากวงการศาสนาผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนี้ได้แก่ ประธานพุทธสมาคมจีน พระธรรมาจารย์เหยียน เจวี๋ย รองประธานพุทธสมาคมจีน พระธรรมาจารย์ซินเฉิง พระธรรมาจารย์จงซิ่ง พระธรรมาจารย์อี๋ จั้ง รองเลขาธิการพุทธสมาคมจีนและหัวหน้าคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม พระธรรมาจารย์ชิวซวง รองประธานฝ่ายบริหารพุทธสมาคมจีนประจำเมืองหางโจว พระธรรมาจารย์เยว่เจิน ตลอดจน ผู้เข้าร่วมคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมวาระการประชุมครั้งที่ 1 สภากรรมการบริหารพุทธสมาคมจีน สมัยที่ 10 ครบองค์คณะกรรมการ พระธรรมาจารย์สังกัดวัดต่างๆ ในเมืองหางโจว คณาจารย์และ นิสิตวิทยาลัยพุทธศาสนศึกษา เมืองหางโจว เข้าร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมเพียงกัน การนี้พระธรรมาจารย์ เจี้ยซิง รองประธานพุทธสมาคมจีนประจำเมืองหางโจว เป็นประธานในพิธีเปิด

微信图片_20210514100259.jpg

นิทรรศการครั้งนี้ได้คัดสรรภาพต่างๆ กว่าร้อยภาพจากวัดในสังกัดเมืองหางโจว และวิทยาลัยพุทธ ศาสนศึกษา เมืองหางโจว ตลอดจนผลงานชิ้นต่างๆ ของบุคคลสำคัญในวงการศิลปะภาพวาดและ อักษรศิลป์ ประกอบไปด้วยลายมือพู่กันจีน ตราประทับอักษรจ้วน ภาพเขียนต่างๆ อันเป็นผลงานที่ แสดงถึงอัตลักษณะศิลปวัฒนธรรมแบบประเพณีแห่งชาติจีน นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาดสีน้ำมัน ตามแบบศิลปะภาพวาดตะวันตก ผลงานเหล่านี้แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่สื่อสารออกมาได้อย่างเด่นชัด อุดมไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่สื่อออกมาจากภายใน นักเขียนพู่กันจีนมุ่งเน้นแบบฉบับหวัง ซีจือ จิตรกรสื่อความหมายคู่อู๋เต้าจื่อ ภาพทั้งหลายแม้มีขนาดเล็ก แต่ก็สามารถเก็บความหมายได้ มากมาย ดังคำกล่าวว่า “จงยืมเอาโลกใบน้อยเป็นมาตราวัด ปล่อยใจยิ่งใหญ่ฉับไวไปหมื่นลี้” โลกพุทธ ศาสนาเมืองหางโจวภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาล จึงมีโอกาสแสดงออก ได้อย่างเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกสุขใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่กิจการพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมั่ง คงโดยลำดับดังน

微信图片_20210514100306.jpg


833 人数