ข่าวสารล่าสุด

เปิดชั้นเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพระธรรมาจารย์ผู้บรรยายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
ณ วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว ปี ค.ศ.2021

810204.jpg

บ่ายของวันที่ 10 เดือนมิถุนายน ค.ศ.2021 วัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจว เปิดชั้นเรียนอบรม ภาษาอังกฤษเพื่อพระธรรมาจารย์ผู้บรรยายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ปี ค.ศ.2021 โดยมีพุทธ สมาคมจีนเป็นเจ้าภาพหลัก พุทธสมาคมจีนเมืองหางโจวเป็นผู้สนับสนุน ฐานแลกเปลี่ยนการบรรยาย คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจีนร่วมกับวัดหลิงหยิ่นซื่อ เมืองหางโจวเป็นผู้ดำเนินการ คุณจงซินจาง รองประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการศาสนาและชนชาติมณฑลเจ้อเจียง คุณหลี่เล่ย รอง ผู้อำนวยการกลุ่มหนึ่งคณะกรรมการศาสนาและชนชาติมณฑลเจ้อเจียง คุณถังหมิงจ้วง รองอธิบดี และรองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคศาสนาและชนชาติประจำเมืองหางโจว พระธรรมาจารย์จงซิ่ง รองประธานพุทธสมาคมจีน พระธรรมาจารย์กวงเฉวียน รองเลขาธิการพุทธสมาคมจีนและประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ฐานแลกเปลี่ยนการบรรยายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจีน พระธรรมาจารย์ฉางซุ่น ประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการพุทธสมาคมจีน รองประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่ฐานแลกเปลี่ยนการ บรรยายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาจีน คุณหูเซิงจวิน หัวหน้าเลขาธิการพุทธสมาคมจีนเมืองหางโจว พระธรรมาจารย์เยวียนฉือ ศาสตราจารย์และหัวหน้าบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด วิทยาลัยพุทธ ศาสนาจีน รวมทั้งคณะนักศึกษากว่า 30 ท่าน จากทั่วประเทศกว่า 20 มณฑล เมือง และเขต ปกครองตนเอง ต่างเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยพร้อมเพรียงกัน

368971.jpg

การนี้พระธรรมาจารย์กวงเฉวียนเป็นตัวแทนฐานแลกเปลี่ยนการบรรยายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา จีน กล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อคณะผู้นำและพระธรรมจารย์ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้ โดย ท่านกล่าวว่า ในวันนี้ของศตวรรษที่ 21 เราต้องสืบสานวัฒนธรรมอันเยี่ยมยอดของจีน ประกาศพุทธ ศาสนาพลังบวก ส่งเสริมการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ ภารกิจและหน้าที่ที่ต้อง รับผิดชอบใหม่ๆ ของกิจการภายในครอบครัวของพระตถาคตเจ้า ได้กลายเป็นสิ่งที่วงการ พระพุทธศาสนาจีนของเราทั้งหลายต้องรับผิดชอบ พระธรรมาจารย์ทุกท่านจึงต้องรับผิดในการศึกษา เรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อนำพุทธศาสนาจีนและวัฒนธรรมประเพณีอันยอดเยี่ยม ของจีนสืบสานและต่อยอดไปยังแต่ละประเทศทั่วโลกให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ข้อนี้นับเป็นพันธกิจที่สำคัญ อย่างยิ่ง

550137.jpg

มีรายงานว่า การจัดตั้ง “ชั้นเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพระธรรมาจารย์ผู้บรรยายคัมภีร์ทาง พระพุทธศาสนา” ก็เพื่อปรับให้เหมาะสมกับความต้องการอันสอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนา ในยุคสมัยใหม่ และเพื่อยกระดับความสามารถในการเผยแพร่ธรรมในต่างแดนของพระธรรมาจารย์ ผู้บรรยายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาของประเทศจีน จึงต้องอบรมให้เกิดการพัฒนาต่อยอด ความสามารถของผู้เผยแพร่ธรรมในระดับนานาชาติ โดยกำหนดระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 20 วัน เป็น การเรียนรู้ฝึกปฏิบัติคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับไปการอบรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษพร้อมทั้ง ฝึกฝนทักษะอื่นที่สำคัญ มีเนื้อหาของบทเรียนประกอบไปด้วย “การนำอ่านพระคัมภีร์ต่างๆ” “สาระสำคัญของการศึกษาวิชญาณวาทินโดยสังเขป” “พุทธศาสนาพากย์อังกฤษ” “การแปลภาษา อังกฤษ” เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยายพิเศษเสริมอีกด้วย


529 人数